Par nodibinājuma “Talsu novada Krīžu centrs” likvidēšanu

Talsu novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejā 17. februārī Talsu novada domes deputāti skatīja jautājumu par nodibinājuma “Talsu novada Krīžu centrs” turpmāko darbību. Nodibinājuma padome, ko pārstāvēja visi trīs Talsu novada Krīžu centra dibinātāji – nodibinājuma “Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”, Latvijas Bērnu fonda un Talsu novada pašvaldības pārstāvji – lēmusi par Talsu novada Krīžu centra likvidēšanu. Jau kopš 2018. gada Talsu novada pašvaldība ir mēģinājusi situāciju risināt, lai centrs netiktu likvidēts un lai šis pakalpojums iedzīvotājiem tiktu nodrošināts tepat Talsu novadā.

2018. gada rudenī Talsu novada Krīžu centrs informēja dibinātājus, tajā skaitā arī Talsu novada pašvaldību, par esošo situāciju: būtisku klientu skaita samazinājumu un tādēļ radušos problēmu sniegt pakalpojumus iepriekš saņemtā finansējuma apjomā, ko bija piešķīris Latvijas Bērnu fonds. Talsu novada Krīžu centra dibinātāji situāciju pārrunāja un krīžu centra vadībai uzdeva izvērtēt situāciju Kurzemes reģionā, apzinot sociālos dienestus un bāriņtiesas, tā saprotot tālāko situācijas attīstību. Tika saņemta informācija, ka centra nodrošinātie pakalpojumi nepieciešami aizvien mazāk personām.

Talsu novada Krīžu centrs, saskaroties ar klientu skaita samazinājumu un izvērtējot finansiālās iespējas, izvēlējās pakalpojumu sniegt vienā no ēkas stāviem. Esošās telpas Saules ielā 7 Talsos centra darbībai pēc prognozēm šķita pārāk lielas un to izmaksas, salīdzinot ar noslogojumu, pārāk augstas.
Krīžu centra izmantotās telpas Saules ielā ir Talsu Evaņģēliski luteriskās baznīcas īpašums, par kuru izmantošanu noslēgts nomas līgums. Laikā no 2018. gada, kad radās neskaidrība par Krīžu centra tālāko darbību, nomas līguma termiņš beidzās, bet tas vairākkārt pagarināts par sešiem mēnešiem.

2019. gada pavasarī Talsu novada Krīžu centrs prognozēja klientu skaita palielināšanos, kas nozīmētu, ka viens stāvs pakalpojumu sniegšanai būtu par mazu. Talsu novada Krīžu centrs izteica vēlmi pašvaldībai pēc citām telpām, kas būtu aptuveni 350 līdz 400 kvadrātmetrus lielas. Talsu novada pašvaldība ir piedāvājusi vairākas iespējamās telpas: līdzšinējo Strazdes bērnu nama ēku, Virbu pamatskolas ēku, viesnīcas ēku “Rezidence” Vandzenē. Neviens no piedāvājumiem nav guvis atbalstu. Pēc Latvijas Bērnu fonda lūguma tika piedāvāti trīs iespējamie pašvaldībai piederošie zemesgabali Talsos, kur būtu iespējams uzbūvēt atbilstoša lieluma ēku Krīžu centra mājvietai. Tomēr arī šie piedāvājumi atbalstu nesaņēma.

2019. gada 5. septembrī padomes sēdē dibinātāji vēlreiz pārrunāja jautājumu, kas saistīti ar telpu piedāvājumu krīžu centra darbības nodrošināšanai. Pašvaldības pārstāvis piedāvāja vēlreiz apsekot iepriekš apskatītās telpas. Tas kopā ar Krīžu centra pārstāvjiem arī tika izdarīts, bet līdztekus tam Talsu novada pašvaldība saņēma neoficiālu informāciju par to, ka krīžu centra darbība Talsos varētu tikt izbeigta. Talsu novada pašvaldība ir piedāvājusi tās savā īpašumā esošās telpas, kas varētu atbilst Krīžu centra darbības nodrošināšanai. Risinājumu meklēšanas periodā Talsu novada pašvaldība saņēmusi pretrunīgu informāciju par Krīžu centra iespējamo jauno atrašanās vietu citos novados.

2020. gada 6. februārī notika nodibinājuma padomes sēde, kurā pēc Latvijas Bērnu fonda, kā viena no Talsu novada Krīžu centra dibinātājiem, priekšlikuma tika izskatīts jautājums par Talsu novada Krīžu centra likvidēšanu. Par to nobalsoja visi padomes pārstāvji. Latvijas Bērnu fonds pauda, ka šis lēmums ir nemaināms, jo ir rasta iespēja Krīžu centra darbību nodrošināt citā novadā.
Krīžu centra pakalpojumi pēc tā likvidēšanas vajadzības gadījumā tiks nodrošināti tuvāk esošajos centros Zantē un Ventspilī.

Talsu novada pašvaldība, kā viens no Krīžu centra dibinātājiem, kopš 2018. gada ir centusies iesaistīties problēmas risināšanā, meklējot un piedāvājot dažādus iespējamos variantus, kur centram turpināt darbību, diemžēl risinājums nav rasts. Talsu novada pašvaldība vienmēr ir novērtējusi Krīžu centra darbu un sniegtos pakalpojumus un nekad nav atteikusies no iespējamās sadarbības.

Inita Fedko