Pasniegtas Talsu novada Izcilības un Atzinības balvas

6. maijs 2021

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā Talsu novada pašvaldības augstākie apbalvojumi – Izcilības un Atzinības balvas – nonāca rokās, kur tām bija jābūt jau pērnā gada Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Tās saņēma 13 lieliski novada ļaudis, tā apliecinot pateicību par šo cilvēku ieguldījumu Talsu novadā un Latvijā.

Tāpat kā labi vārdi piedien ik minūtei, ik stundai, tā arī labi darbi un vietējai sabiedrībai nozīmīgs ieguldījums ir vienlīdz svarīgs vienmēr, un vienmēr paliekošs tas ir.

Ko viens cilvēks spēj otram dot? Tas Latvijas karoga krāsās ir iekrāsots, tas mūsu dzimtenes himnā ir izdziedāts, tas mūsu vecvecāku ābeļziedu maigumā ir ierakstīts. Tas mūsos skan un atbalsojas.

Atzinības balvu par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Sabiles Mūzikas un mākslas skolā, sekmējot Talsu novada atpazīstamību, saņēma Zinta Ošenberga. Z. Ošenberga vienmēr pratusi atraisīt bērnu mīlestību pret mūziku un mākslu, atbalstījusi viņus panākumos un iedrošinājusi neveiksmēs. Viņa allaž mudinājusi bērnus iepazīt pasauli un palīdzējusi apjaust, ka pat tās plašums ir izsakāms septiņās nošu zīmēs un septiņās pamatkrāsās.

Atzinības balva par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, attīstot Talsu sākumskolu par metodiski spēcīgu, skaitliski lielāko sākumskolu Talsu novadā, veicinot kvalitatīvu skolēnu izglītību, tika pasniegta Raimondai Belickai. R. Belicka ilgus gadus ieguldījusi profesionālās zināšanas Talsu sākumskolas attīstībā, viņa ir cilvēks ar vīziju un spēku izsapņoto arī piepildīt. R. Belicka ir pratusi motivēt un pārliecināt citus par izvēlētā ceļa atbilstību, nesavtīgi strādājot novada un Latvijas labā.

Mirdza Jonele 20 gadus ir bijusi vienlīdzības zīme Talsu novada muzejam. Apliecinājusi sevi kā inteliģentu un tolerantu muzeja direktori, kura vienmēr ir bijusi uz sadarbību vērsta. M. Jonele saņēma Atzinības balvu par nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada kultūrvidē, kur viņa sevi ir pamanāmi ierakstījusi.

Ilze Jaunbērziņa ir apveltīta ar īpašu spēju – sadzirdēt bērna dvēseli, pieskarties tai maigi un iedvesmojoši. Vadot Talsu bērnu bibliotēku, I. Jaunbērziņa ar cieņas pilnu attieksmi pret ikvienu lasītāju ir panākusi šīs vietas nozīmību bērnu dzīvēs. Jaunbērziņas kundze jauno paaudzi ir mudinājusi lasīt, iesaistīties, diskutēt un domāt – izmantot visas rakstītā vārda sniegtās priekšrocības personības attīstīšanā.  Ilzei Jaunbērziņai pasniegta Atzinības balva par mūsdienīgu, kvalitatīvu un daudzpusīgu bibliotekārā pakalpojuma nodrošināšanu Talsu reģiona bērniem.

SIA „Pediatriskais doktorāts” dibinātājas Ieva Ozola un Anna Čudere saņēma Atzinības balvu par nozīmīgu, ilggadēju darbu un atbalstu Talsu novada ģimenēm. Vizīte pie ārsta vienmēr līdzi nes zināmu trauksmi un nedrošību, bailes no nezināmā vai, tieši otrādi, no tikko uzzinātā. Tieši Annas un Ievas kundzes rokās vienmēr slēpies viss pacientu miers un nemiers, kas atkarīgs gan no ārstu profesionālās pieredzes un zināšanām, gan no viņu cilvēciskās empātijas.

Pacientu augstais novērtējums I. Ozolas un A. Čuderes darbam ir uzticēšanās, kas sakņojas no paaudzes paaudzē un ir lielākā balva, ko ārsts var iemantot.

Larisa un Normunds Artis Bērziņi pēc savu bērnu palaišanas dzīvē turpina dot savu sirds siltumu un mājas arī citiem – saviem audžubērniem. Nav vārdos izsakāms, ko Bērziņu ģimene sniedz saviem audžubērniem: tā ir  ticība līdzcilvēkiem, tā ir cerība jaunam sākumam, tā ir mīlestība, kas ar laiku dziedē un stiprina.

Larisa un Normunds Artis ir atzinuši, ka audžubērnu uzņemšana ģimenē ir eņģeļu uzņemšana savā vidū. Tomēr tieši viņi veic Dieva darbu, rūpējoties un gādājot par tiem, kurus aizmirsuši paši tuvākie.

Bērziņu ģimenei pasniegts Talsu novada Atzinības raksts par ģimenisko vērtību saglabāšanu.

Inta Bagdone ir apliecinājums tam, ka stipras lauksaimniecības tradīcijas ir latvieša dzīvesziņas pamatā. Tajā apvienots svētīgs darba tikums, augsta atbildības izjūta un cieņa pret dabu. Viņai pasniegta Atzinības balva par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā.

Lai arī sākotnēji I. Bagdone nebija domājusi savu dzīvi veltīt lauku saimniecībai un tās rūpēm, tomēr dzīve iegriezusies pavisam citādi. No iesākuma parastā Lubezeres fermā ir izveidota konkurētspējīga saimniecība, piesaistot arī Eiropas Savienības finansējumu.

Cilvēka attieksme pret dzīvniekiem daudz ko liecina par viņa personības šķautnēm. Suņu mīlis – tā ir diagnoze – tie ir Svetlanas Matvejas vārdi, kas sasaucas ar viņas darbiem. Suns – tas nav tikai mājas sargs, tas ir draugs, atbalstītājs un pat ārsts.

S. Matveja mūsu pusē jau 2011. gadā ieviesa Canis terapijas veidu, pateicoties viņas uzņēmībai, Talsu pilsētā ik gadu tiek organizēta starptautiskā suņu izstāde. Tā ir iespēja ne tikai suņu īpašniekiem atrādīt mīļdzīvnieka panākumus, bet arī atklāt suņu daudzveidīgo pasauli ikvienam, kurš to vēlas ieraudzīt.

Svetlanai Matvejai piešķirta Atzinības balva par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu dzīvnieku labturības veicināšanā Talsu novadā un starptautiska mēroga, ikgadēju suņu izstādes rīkošanu Talsos, popularizējot Talsu novadu starptautiskā mērogā.

Eduardam Juhņevičam piešķirta Atzinības balva par augsti profesionālu, godprātīgu darbu žurnālistikā un preses brīvības uzturēšanā reģionā un par mūža ieguldījumu reģionālā laikraksta „Talsu Vēstis” darbības nodrošināšanā.

Neatkarīgs reģionālais laikraksts ir viena no Talsu novada vērtībām, kas visas sabiedrības interesēs ir jāsaglabā un jānotur. Darbs avīzes redakcijā ir spraigs un interesants, tomēr tā nav vienīgā žurnālista profesijas vērtība. Tas ir darbs, kas liek nemitīgi jautāt un skaidrot notikušo, kas liek pētīt un iedziļināties, kas liek strādāt, domājot par būtisko – sabiedrības ieguvumu.

Laikraksts „Talsu Vēstis”  E. Juhņeviča vadībā piedzīvojis daudz pārmaiņu: izdzīvots Latvijas neatkarības nostiprināšanās ceļš, iestāšanās Eiropas Savienībā, pārdzīvota finanšu un ekonomiskā krīze. Spītējot pārmaiņu vējiem, tā lasītājs ir laikrakstam uzticīgs.

Valdis Kalderauskis ir Talsu novada sporta leģenda, kuram pasniegta Atzinības balva par augsti profesionālu, godprātīgu, ilggadēju darbu un būtiskiem nopelniem sporta jomā Talsu novadā.

V. Kalderauskis ir ne tikai sporta jomas nozīmīgu notikumu liecinieks, bet to dalībnieks un savu reizi pat iniciators. Sportā bez entuziasma nevar strādāt, tas ir nežēlīgs, prasa atdalīt laiku ģimenei, pabīdīt malā citas intereses, bet citādi nevar, ja tas ik sirds stūrītī iesakņojies. V. Kalderauskis iedibinājis daudzas nozīmīgas sporta tradīcijas, viena no pēdējām – Talsu novada Mazās sadraudzības spēles.

V. Kalderauskis zina, ko nozīmē darīt pašam, piesaistīt domubiedrus, aplipināt ar savu mērķi arī citus, pierādot, ka to vajag. Un ne jau tikai pašam Valdim, bet novada ļaudīm to vajag.

Talsu novada Izcilības balva pasniegta Maijai Dubro par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu darbību, izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem sociālās aprūpes jomā, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.

Maijas Dubro spēks meklējams dzīvessparā un vēlmē darīt. Tieši šīs divas komponentes viņas dzīvē radījušas brīnišķīgu iespēju – palīdzēt citiem, veidot viņu dzīvesvidi daudz ērtāku un patīkamāku, būt par sabiedroto un atbalsta plecu.

M. Dubro vēlme sasniegt rezultātu ir palīdzējusi būtiski uzlabot Sabiles aprūpes biedrības „Kalme” iemītniekiem dzīves apstākļus, bet līdztekus labiekārtotai videi viņa sniedz vēl ko – sirds siltumu un rūpes. M. Dubro, darot citu labumam, gūst gandarījumu arī sev: tie ir balti darbi un tās ir baltas domas, kam robežu nav.

Guna Millersone vienmēr ir iekrāsojusi pasauli: ar krāsām uz audekla, ar sabiedrisko aktivitāti Talsu krūmu mākslas grupā, ar izstāžu veidošanu Talsu novada muzejā.

G. Millersone mākslinieces spēku gūst dabā, kas pēcāk tiek prasmīgi uzlikts uz audekla iespaidīgos krāsu laukumos un izteiksmīgās līnijās. Personālizstādes, grupu izstādes, raksti un katalogi: Gunas radošo darbu veikums ir gana iespaidīgs un daudzveidīgs.

Mākslinieces ieguldījums ir novērtēts ar valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.

G. Millersonei pasniegta Izcilības balva par profesionālu ieguldījumu, radošu un aktīvu darbību mākslā, izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem

Inguna Gruzniņa, pateicoties savai neatlaidībai, mērķtiecībai, pašas pieredzētajiem dzīves pārbaudījumiem, nekad nav apstājusies. Ja cits, iespējams, nolaistu rokas, viņa, gluži pretēji, atrota piedurknes.

I. Gruzniņas darbi ir nesuši pasaulē Talsu novada vārdu, radot tam pozitīvu skanējumu tālu aiz Latvijas robežām. I. Gruzniņai pasniegta Izcilības balva par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē.

Talsu novada Izcilības un Atzinības balvas tika pasniegtas Eiropas birzī pēc individuāla grafika. Norisi vadīja aktieris Lauris Dzelzītis, bet muzikālo baudījumu nodrošināja Ieva Kerēvica.

Vairāk fotogrāfiju ŠEIT.

 

Inita Fedko

Fotogrāfs Edgars Lācis