Piedalies aptaujā par multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa izveidi Talsos!

Talsu novada pašvaldība veic aptauju par multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa izveidi Talsu pilsētā, lai noskaidrotu Talsu un blakus esošo novadu iedzīvotāju viedokli par kompleksa nepieciešamību teritorijas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Iegūtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas pašvaldības informatīvajām vajadzībām.