Publicēti jaunveidojamā novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti

13. jūlijs 2021

Līdz 31. martam iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā par jaunā Talsu novada teritorijas (agrāk Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada) attīstību. Atsevišķi tika organizēta novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja. Rezultātu apkopojums ir publicēts un ar to aicināti iepazīties gan aptaujas dalībnieki, gan citi interesenti.

Apvienotā Talsu novada aptauju rezultāti.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis: 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv).

Sabīne Kleinhofa-Prūse