Svecīšu vakari

30. oktobris 2019

Šogad Mirušo piemiņas diena jeb Svecīšu vakaru Latvijā atzīmēsim 24. novembrī. Evaņģēliski luteriskā baznīca Mirušo piemiņas dienu jeb Mūžības svētdienu noteica baznīcas gada pēdējo svētdienu, vai nedēļu pirms Adventes laika sākuma, savukārt Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu svin kā Visu dvēseļu dienu nākamajā dienā pēc Visu svēto dienas 2. novembrī.

Mirušo piemiņas dienā baznīcās notiek atceres dievkalpojumi, sveces aizdegšana tiem, kas aizgājuši mūžībā gada laikā. Mirušo tuviniekiem ir iespējams aizlūgt un aizdegt sveces par saviem tuviniekiem. Pēc dievkalpojuma, ikviens var doties uz kapsētām, un visas dienas garumā nolikt svecītes pie tuvinieku atdusas vietām.

Mirušo piemiņas diena jeb Svecīšu vakars ir laiks, pēc kura kapsētās iestājas miera periods. Klātas ar skujām un rotātas ar pēdējiem rudens ziediem, degošu svecīšu gaismā kapu kopiņas ieslīgst mierā līdz pavasarim.