Talsu novada augstāko apbalvojumu saņems Maija Laukmane un Intars Busulis

17. November 2019

18. novembrī Talsu novada administratīvajā centrā tiks godināti Talsu novadam nozīmīgi cilvēki – Izcilību un Atzinību balvu saņēmēji. Šajā gadā augstākais Talsu novada pašvaldības apbalvojums “Talsu novada Izcilības balva” tiks pasniegta dzejniecei un literātei Maijai Laukmanei un mūziķim Intaram Busulim.

Pirmo reizi svinīgais apbalvošanas pasākums noritēs Talsu novada pašvaldības administratīvā centra lielajā zālē – parasti šeit aizrit ikdienas darbs, bet 18. novembrī te valdīs pavisam cita, jau svētku, atmosfēra.

Talsu novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Talsu novada Izcilības balvu” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. Savukārt apbalvojums “Talsu novada Atzinības balva” tiek pasniegts par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā vai citās novadam nozīmīgās jomās.

Šogad Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols “Talsu novada Izcilības balvu” pasniegs Maijai Laukmanei, ilggadējai kultūras darbiniecei, dzejniecei, literātei, par mūža ieguldījumu Talsu novada kultūras dzīvē un izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem radošajā darbībā literatūras jomā, un Intaram Busulim, mūziķim, dziedātājam, par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem radošajā darbībā mūzikas jomā.

“Talsu novada Atzinības balva” tiks pasniegta Mārim Ludvikam, Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam, par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Talsu evaņģēliski luteriskajā draudzē un būtisku ieguldījumu garīgo vērtību stiprināšanā, labdarības, kultūras un sadarbības tradīciju veidošanā un uzturēšanā Talsu novadā; Ivaram Ārgalam, z/s “Priednieki” īpašniekam, par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā lauksaimniecības jomā; Pēterim Blesem, SIA “Talsu veselības centrs” ārstam endoskopistam, ģimenes ārsta prakses Lībagu pagastā īpašniekam, par būtiskiem nopelniem un ilggadēju ieguldījumu veselības aprūpes jomā Talsu novadā; Talsu tautas nama audēju kopai “Talse”, vadītāja Una Rozentāle, par būtiskiem nopelniem un nozīmīgu ieguldījumu latviešu tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanā, lietišķās mākslas popularizēšanā un pozitīva Talsu novada tēla veidošanā; Baibai Kalnai, Valdemārpils un Lubes kultūras nama kultūras pasākumu organizatorei, māksliniecei grafiķei, par būtiskiem nopelniem kultūras jomā, ievērojamiem sasniegumiem mākslas un radošajā darbībā un nozīmīgu ieguldījumu pozitīva Talsu novada tēla veidošanā; Ievai Indriksonei, biedrības “Kurzemes atauga” valdes priekšsēdētājai, par būtisku ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā; Krišjānim Suntažam, šķēpmetējam, par augstiem sasniegumiem sportā un ieguldījumu veselīga dzīvesveida popularizēšanā; Ingunai Palejai, Talsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājai, par būtiskiem nopelniem izglītības jomā Talsu novadā un nozīmīgu ieguldījumu pilsoniskajā audzināšanā; Evitai Afoņinai, ZS “Paegļi” īpašniecei, par būtiskiem nopelniem Talsu novada attīstībā saimnieciskās darbības jomā un ieguldījumu pozitīva Talsu novada tēla veidošanā; Modrim Sapunam, gleznotājam, par būtiskiem nopelniem kultūras un mākslas jomā un nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada popularizēšanā.

Pasākumu vadīs žurnāliste un talseniece Ina Strazdiņa un žurnālists Arnis Krauze, bet par svētku noskaņu rūpēsies dziedātāja Dināra Rudāne ar grupu, kas izpildīs maestro Raimonda Paula koncertprogrammu. Pasākumā ieeja ar ielūgumiem.

18. novembrī Talsu pilsētas laukumā ikvienu priecēs jau par tradīciju kļuvušais brīvdabas koncerts “Spēka dziesmas Latvijai”, kur uzstāsies mūziķi un aktieri Ieva Akuratere, Aija Andrejeva, Alex, Rēzija Kalniņa, Olga Dreģe, Lilita Ozoliņa un instrumentālā grupa Jāņa Miltiņa vadībā. Savukārt svētku uguņošana gaidāma 21.00. To finansiāli nodrošina SIA “Vika Wood” un Talsu novada pašvaldība.

Inita Fedko