Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbs 2019. gadā

Aizvadītajā gadā Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 263 jaundzimušie, kas ir par 28 bērniem mazāk nekā 2018. gadā. Piedzimuši 130 zēni un 133 meitenes. Pirmie bērni ģimenēs ir 92, otrie bērni – 108.

Samazinājies jaundzimušo skaits, kuru vecāki nav precējušies. 2019. gadā 118 bērniem tēva ieraksts izdarīts, pamatojoties uz labprātīgu vecāku paternitātes atzīšanas iesnieguma pamata. Diemžēl septiņiem bērniem ieraksts par tēvu nav norādīts. Visvairāk jaundzimušo deklarēti Talsu pilsētā – 88, bet no pagastiem pirmajā vietā izvirzījies Ģibuļu pagasts ar 21 jaundzimušo un Lībagu pagasts ar 19 bērniem, tiem seko Vandzenes pagasts ar 17 bērniem. Talsu novada pilsētās Sabilē, Stendē un Valdemārpilī ir mazāk bērnu nekā iepriekš minētajos pagastos. Ķūļciema un Lubes pagastos piedzimis viens bērns, Īves pagastā – divi bērni. Aprīlī, septembrī un decembrī ir visvairāk jaundzimušo. Vecāki saviem bērniem izvēlas ļoti dažādus vārdus un vienādu vārdu ir maz. Populārākie vārdi zēniem bijuši Gustavs, Ričards, Olivers, Kārlis, bet meitenēm – Marta, Emīlija, Estere. Nedzirdētākie vārdi, kas doti bērniņiem, bija Selvins, Pārkers, Meleka, Letīcija un Letīsija.

Laulību noslēguši 149 pāri, no tiem 17 laulību ceremonijas notikušas kādā no novada baznīcām. Jaunlaulāto skait, salīdzinot 2018. un 2019. gada rādītājus, ir samazinājies par 24 pāriem.
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēguši arī Lietuvas, Ukrainas, Azerbaidžānas, Krievijas, Vācijas, Norvēģijas, Lielbritānijas un Bosnijas un Hercegovinas valstu pilsoņi. Izbraukuma laulību ceremonijas ārpus nodaļas telpām izvēlējušies seši pāri. Martā pirmo reizi apprecējās 74 gadus veca līgava, bet decembrī pirmo reizi apprecējās 80 gadus vecs līgavainis un 70 gadus veca līgava. Jūliju un augustu izvēlas visvairāk jaunlaulāto.

Mirušo personu skaits 2019. gadā ir tieši tāds pats kā 2018. gadā – tie ir 453 cilvēki. Lielākais mirušo personu skaits ārpus Talsu pilsētas bijis Laucienes pagastā, kur reģistrēti 40 mirušie, un Laidzes pagastā – 36. Minētajos pagastos atrodas pansionāti, tāpat kopējo skaitu palielina 61 citos novados deklarēto mirušo personu skaits, kuru reģistrācija notikusi mūsu nodaļā. Mirušas trīs 100 gadus nodzīvojušas personas. Arī Talsu novadā raksturīga mūža ilguma palielināšanās. Visvairāk mirušo personu ir vecumā no 80 līdz 90 gadiem.

 

Antra Jesineviča,
Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja