Talsu novada pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā

12. oktobris 2021

Lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 11. oktobra līdz nākamā gada 11. janvārim. Tas paredz virkni ierobežojumu arī Talsu novada pašvaldības administrācijas, iestāžu, struktūrvienību darbā. Ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un detalizētiem drošības nosacījumiem var iepazīties mk.gov.lv.

Centrālā administrācija

Administratīvā centra (Kareivju ielā 7 Talsos) apmeklētāju pieņemšanas centrā klātienē tiek apkalpoti klienti, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Pilsētu un pagastu pārvaldēs klātienē tiek apkalpoti klienti, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Administratīvā centra un pilsētu un pagastu pārvalžu kases iedzīvotājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, pieejamas, iepriekš piesakoties.

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju iesniegumus pašvaldībai nosūtīt, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” vai sazināties ar pašvaldības darbiniekiem, izmantojot attālinātās iespējas (tālrunis, elektroniskais pasts).

Pie administratīvā centra Talsos un pie pilsētu un pagastu pārvaldēm iedzīvotāju ērtībai pieejamas pasta kastītes, kur ievietot nepieciešamo dokumentāciju, kā arī kontaktinformācija.

Centrālās administrācijas darbinieki iespēju robežās strādā attālināti, nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību.

Sociālie pakalpojumi

Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests turpina pakalpojumu nodrošināšanu klātienē.

Pansionāts „Lauciene” apmeklētājiem pieejams ar speciālu iestādes vadītāja atļauju un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

SIA „Dundagas veselības centrs” apmeklētājiem pieejams ar speciālu iestādes vadītāja atļauju un iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Sociālā dienesta Higiēnas pakalpojumu centrs Stabu ielā 6 Talsos, „Zvirgzdu pansija” Laidzes pagastā, Valdemārpils attālinātais klientu apkalpošanas punkts Raiņa ielā 16 Valdemārpilī trūcīgām/maznodrošinātām personām, Sociālā dienesta Rojas attālinātais klientu pieņemšanas punkts Celtnieku ielā 6 Rojā turpina nodrošināt pakalpojumus tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot stundas intervālu pēc katra klienta apmeklējuma, reģistrējot klientus reģistrācijas žurnālā.

Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādes turpina pakalpojumu nodrošināšanu.

Pamata un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi izglītības procesa laikā iekštelpās lieto sejas masku, tiek testēti, ievērojot valstī noteikto regularitāti.

Mācību iestādēs organizētie pulciņi turpina darboties.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centra nodarbības var apmeklēt, iepriekš piesakoties pie attiecīgā pedagoga.

Profesionālās izglītības ievirzes (Mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas) programmas apgūšanu katra iestāde organizē, izvērtējot attiecīgās iestādes situāciju, bet, ievērojot valstī noteiktos drošības nosacījumus.

Kultūra, sports, tūrisms

Visa veida kultūras pasākumi tiks organizēti tikai zaļajā drošības režīmā – ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un ievērojot noteiktās drošības prasības (platība, distance, maska, dalībnieku reģistrācija).

Talsu novada bibliotēkas klātienē pieejamas personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un ievērojot noteiktās drošības prasības (platība, distance, maska). Pārējiem grāmatu izsniegšana tiek nodrošināta attālināti (grāmatas iespējams pieteikt elektroniskajā pastā, telefoniski vai programmā „Alise”).

Talsu novada muzeji klātienē pieejami personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un ievērojot noteiktās drošības prasības (platība, distance, maska).

Talsu novada tūrisma informācijas centri klātienē pieejami personām ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un ievērojot noteiktās drošības prasības (platība, distance, maska). Pārējiem pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti (elektroniskajos pastos vai telefoniski).

Pašvaldības policija

Turpina darbu klātienē.

Inita Fedko