Turpmāk komiteju un domes sēdes notiks reizi mēnesī

30. jūlijā Talsu novada dome pieņēma izmaiņas līdzšinējā domes un komiteju sēžu darba organizācijā. No augusta sēdes tiks organizētas reizi mēnesī.

Domes un komiteju sēžu organizēšana reizi mēnesī ir jau ierasta prakse vairumam Latvijas pašvaldību. Līdz šim Talsu novada domes darbs notika, organizējot domes un komiteju sēdes divas reizes mēnesī.

Šāda lēmuma pieņemšanu Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone pamatoja ar domes lēmumu kvalitātes paaugstināšanu, jo palielināsies laiks, ko pašvaldības darbinieki varēs veltīt lēmumprojektu sagatavošanā un pilnveidošanā. “Nereti pašvaldības darbiniekiem pietrūkst laika, lai uz komitejām un domes sēdēm sagatavotu kvalitatīvus lēmumprojektus, pilnvērtīgi iedziļinoties lietas būtībā. Ir nepārtraukts “vāveres ritenis”, jo pēc domes sēdes jau nākamajā dienā jābūt gataviem komiteju dokumentiem. Šādā veidā darbinieki nevar veltīt laiku veicamajiem uzlabojumiem vai jaunām iniciatīvām,” sacīja S. Pētersone, uzsverot, ka iedzīvotāji no šāda lēmuma necietīs, tieši otrādi, uzlabosies pieņemto domes lēmumu kvalitāte kopumā.

Deputāti pauda bažas par domes sēžu ilgumu, paredzot, ka tās kļūs daudz garākas, jo diskusiju apmērs nemazināsies, bet izskatāmo jautājumu skaits dubultosies. Tāpat deputāti izteica viedokli, ka palielināsies ārkārtas domes sēžu skaits, uz ko S. Pētersone norādīja, ka ārkārtas domes sēdes tiks rīkotas steidzamos un neatliekamos jautājumos.

Talsu novada domes deputātu vairākums atbalstīja komiteju un domes sēžu organizēšanu reizi mēnesī. Grozījumi saistošajos noteikumos “Talsu novada pašvaldības nolikums” paredz, ka turpmāk finanšu komitejas sēdes notiks katra mēneša trešajā ceturtdienā 13.00, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes – katra mēneša otrajā ceturtdienā 9.00, bet 13.00 būs tautsaimniecības komitejas sēdes. Savukārt sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes notiks katra mēneša otrajā otrdienā 9.00. Talsu novada domes sēdes tiks organizētas katra mēneša ceturtajā ceturtdienā 10.00.

Par mēneša pirmo nedēļu tiek uzskatīta kārtējā mēneša pirmā pilnā nedēļa.

Augusta Talsu novada komiteju un domes sēžu grafiks tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv.

Inita Fedko