Uzsākta tilta pār Stendes upi Pastendē pārbūve

15. oktobris 2021

No septembra vidum līdz būvdarbu pabeigšanai satiksmei ir slēgts tilts pār Stendes upi Skolas ielā Pastendē. Iedzīvotāju ievērībai pie tilta ir izvietotas pagaidu brīdinājuma zīmes, kas informē par tilta slēgšanu kustībai.

Talsu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta „Tilta pār Stendes upi Skolas ielā, Pastendē pārbūve” īstenošanu. Plānots atjaunot tiltu, būtiski paaugstinot satiksmes dalībnieku drošību, uzlabojot ainavisko vidi un saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu.

Septembra beigās grunts pamatne atbrīvota no laukakmeņiem un ierīkota tehnoloģiskā rievsiena lejteces pusē, uz kā uzstādīta tehnoloģiskā caurteka upes plūsmas novirzīšanai. Oktobra sākumā ierīkota pagaidu spiedkanalizācijas siltināta līnija, tad demontēta caurteka. Savukārt pēc 25. oktobra tiks uzsākta betonēšana.

Projekts tiek īstenots atbilstoši MK noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022. gada maijam. Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA „Būvinženieris” par 572 804,90 EUR (ar PVN).

Talsu novada pašvaldībā tilta pār Stendes upi Pastendē pārbūves nepieciešamība aktualizēta vairākkārt, bet šīs problēmas pirmsākumi meklējami jau 1999. gadā. 2015. gadā tilts tika atkārtoti apsekots un konstatēts tā konstrukciju sliktais tehniskais stāvoklis, kas tādējādi apdraud arī drošu kanalizācijas spiedvada ekspluatāciju. Tilta konstrukcijās izveidojušies velves izdrupumi, betona bloku erozija un sadalīšanās. Kopš 2019. gada iedzīvotāji drošības apsvērumu dēļ lūgti neizmantot tiltu pār Stendes upi Pastendē, lai pārvietotos. Uzstādīta brīdinājuma zīme, kas aicina vienlaicīgi tiltu nešķērsot vairāk par divām personām, kā arī uz tā lieki neuzkavēties. Tā kā līdz šim pašvaldībai nebija iespējams tilta atjaunošanai piesaistīt projekta finansējumu un tādā veidā saņemt aizdevumu tā atjaunošanai, tad tilta sakārtošanai risinājums nebija rasts.

Dana Felkere-Bērziņa