Valsts kontrole tiksies ar Talsu novada iedzīvotājiem

17. septembrī 18.00 Talsu tautas nama Lielajā zālē notiks Valsts kontroles (VK) revidentu tikšanās ar iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem par atbilstības, lietderības revīzijas “Vai Talsu novada pašvaldība pārvalda kapitālsabiedrības, sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem?” rezultātiem.

Plānotajā tikšanās piedalīsies gan VK, gan Talsu novada domes un pašvaldības pārstāvji, un ikvienam iedzīvotājam būs iespēja klātienē noskaidrot galvenos revīzijas secinājumus un uzdot interesējošos jautājumus.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka 2019. gada septembrī VK uzsāka revīziju Talsu novadā, lai noskaidrotu, vai Talsu novada pašvaldība pārvalda kapitālsabiedrības, sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem.

Revīzijas laikā tika izvērtēta piecu Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kur Talsu novads ir viens no kapitāldaļu turētājiem, darbība: SIA “Talsu televīzija”, SIA “Talsu ūdens”, SIA “Talsu namsaimnieks”, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”.

Inita Fedko