Ziņas

Sociālā aizsardzība
20. jūlijs 2020

Izstrādās būvprojektu stāvlaukuma izbūvei pie “Brīnumiņa”

Lai atvieglotu pieeju nodrošinātajiem pakalpojumiem ģimeņu un bērnu attīstības centrā “Brīnumiņš” klientiem, Talsu novada dome piešķīrusi finansējumu līdz 15 000 eiro apmērā būvprojekta izstrādei automašīnu stāvlaukuma izbūvei pie ēkas Saules ielā 7a, Talsos.

Kultūra
20. jūlijs 2020

Atbalstītas četras kultūras un tūrisma iniciatīvas

Ar četrām atbalstītām iniciatīvām noslēdzies Talsu novada kultūras un tūrisma projektu konkurss.

Veselība
20. jūlijs 2020

Valsts apmaksātie ambulatorie pakalpojumi bērniem Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā

Informācija par bērnu speciālistiem, kuri pieņem pacientus konsultācijām Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā.

Novadā
20. jūlijs 2020

Pašvaldības autotransportu aprīkos ar GPS sistēmas iekārtām

Līdz šim tikai 14 no 63 Talsu novada pašvaldības transporta līdzekļiem bija aprīkoti ar GPS maršruta kontroles sistēmas iekārtām. Tuvākajā laikā tas mainīsies – Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumu aprīkot visu pašvaldības autotransporta ar šo sistēmu.

Sociālā aizsardzība
17. jūlijs 2020

Talsu novada domes sēdē skatīts jautājums par Bāriņtiesu

16. jūlija Talsu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par Talsu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Jolantas Feldmanes un viņas vietnieces Aijas Staškovas-Ciemītes atstādināšanu no amata uz laiku līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Talsu novada Bāriņtiesas darbības pārbaudes pabeigšanai un lietas apstākļu noskaidrošanai.

Vīruss "Covid-19"
16. jūlijs 2020

Piesardzības pasākumi Covid-19 ierobežošanai

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ministra kabinets ir pieņēmis lēmumu, ka ikvienai personai pirms ierašanās Latvijas Republikā, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, rakstiski jāapliecina, ka nepieciešamības gadījumā persona ievēros Latvijā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

1 19 20 21 22 23 no 107