Ar Eiropas fondu atbalstu izbūvēts strītbola laukums Vandzenē

13. oktobris 2021

Vandzenes aktīvie un sportiskie iedzīvotāji tagad fiziskajām aktivitātēm var nodoties jaunā strītbola laukumā, kas atrodas blakus esošajiem futbola un pludmales volejbola laukumiem. Šovasar noritēja sporta laukuma un tā pievedceļa būvniecība, kam piesaistīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts un pašvaldības līdzfinansējums.

Rudenim iekrāsojot pirmās koku lapas, krāsainas pārvērtības notikušas arī Vandzenes pagastā. Savu mūžu nokalpojušā basketbola groza laukumā pie ēkas „Rezidence” vietā nu netālu no pagasta pārvaldes slejas jauns strītbola laukums.

Strītbola laukums izbūvēts, lai labiekārtotu vidi, nodrošinātu brīvā laika pavadīšanas iespējas svaigā gaisā apkārtnes iedzīvotājiem, veicinātu veselīgu dzīves veidu un sekmētu dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Projektā izveidots 3×3 metru liels strītbola laukums ar lieto gumijas segumu un uzstādīts viens basketbola statīvs ar caurspīdīgu akrila vairogu. Basketbola grozs ir ar regulējamu augstumu, lai to var izmantot gan bērnu, gan pieaugušo spēlēm. Līdztekus ir izveidots gājēju celiņš, kā arī izveidota atpūtas zona ar soliņiem.

Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja Marika Grohjacka ar lepnumu atzīst: „Esam gandarīti par paveikto! Šis projekts neapšaubāmi ir ļoti liels ieguldījums un tiešs pienesums sporta attīstībā, turklāt tas pilda arī sociālu funkciju.

Jaunizveidoto un publiski pieejamo laukumu var izmantot gan bērni un jaunieši, gan arī ikviens novada iedzīvotājs, spēlējot basketbolu vai nodarbojoties ar cita veida fiziskajām aktivitātēm. Jau tagad redzams, ka šī aktīvās atpūtas zona iepriecina daudzus sportot gribētājus. Paldies Talsu novada domei par atbalstu!”

Laukuma atklāšanā piedalījās arī basketbolists Edgars Lasenbergs, kurš šajā sezonā karjeru turpina Spānijas klubā. Edgars ir īsts sava pagasta un novada patriots un, lai iedvesmotu basketbola jauno paaudzi, pārvaldes kolektīvam uzdāvinājis jaunas basketbola bumbas ar autogrāfu.

Basketbola laukuma projektēšanu veica SIA „Pro Akva”, būvniecības darbus SIA „JLD”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA „Vīgantes”.

Sporta laukuma un pievedceļa izbūves kopējās izmaksas ar PVN sastāda 29 784,38 eiro, kur 14 937,02 eiro segti no publiskā finansējuma budžeta, bet Talsu novada pašvaldības līdzfinansējuma bija 14 847,36 eiro.

Renāte Freiberga