Daļā Talsu ielu vairs nebūs putekļu

1. jūnijā Talsu pilsētā sākta grants seguma ceļu apstrādāšana ar kalcija hlorīdu. Tas iedzīvotājiem visu vasaras sezonu aiztaupīs neērtības, ko līdz šim radījuši putekļu mākoņi māju priekšā.

Šogad ielu apstrāde ar atputekļošanas maisījumu paredzēta K. Barona, Krasta, Strautu, Noliktavas un Aizvēja ielās. To, atbilstoši iepirkuma procedūras nosacījumiem, nodrošina VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Talsu ceļu rajons.

“Apstrādājot grants seguma ceļus ar kalcija hlorīdu, varam uzlabot dzīves kvalitāti šajās ielās dzīvojošajiem. Vasaras sezonā tas ir ļoti būtiski,” sacīja Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze.

Inita Fedko