No bedres ārā tiks

„Ļoti lēniem soļiem, bet lienam ārā no bedres. Esam savu mājasdarbu izpildījuši un „zelta olu” sagādājuši, tagad akcionāriem jāsaprot: vai no šīs „olas” cept omleti vai izdēt cālēnu?” tā par notiekošo astoņu pašvaldību kapitāldaļu uzņēmumā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” saka valdes loceklis Ēriks Zaporožecs. Viņš šos amata pienākumus sāka pildīt martā, kad tika konstatēts ̶ iepriekšējā valde rīkojusies nesaimnieciski, uzņēmumam iekrāti parādi un nav skaidra tālākā darbības stratēģija.

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” no 2018. gada 29. marta nodrošina nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu  Jūrmalas pilsētā, Tukuma, Talsu, Jaunpils, Engures, Kandavas, Rojas, Mērsraga, Dundagas novadā. Viens no uzņēmuma sakārtošanas soļiem ir arī jauna tarifa apstiprināšana, kas spēkā stājās 1. augustā.

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem maksāt mazāk,
Ē. Zaporožecs aicina piekopt atkritumu šķirošanu un izmantot uzstādītos dalīti vākto atkritumu konteinerus tuvākajā apkaimē. Tā iedzīvotāji var samazināt izmaksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, savukārt apsaimniekotājs – ietaupīt līdzekļus par dalīti vāktā iepakojuma pāršķirošanu un noglabāšanu. Tuvākajā laikā SIA „AAS „Piejūra”” sakārtos dalīti vāktā iepakojuma šķirošanas laukumus, saskaņojot adreses un to nepieciešamību ar pašvaldībām, izvietos savus zvanveida konteinerus dalīti vāktajam iepakojumam, vairs neapsaimniekojot SIA „Eco Baltia Vide” konteinerus, jo 10. jūlijā iepriekš minētais uzņēmums pieteica līguma darbības pārtraukšanu. Tā būs panākta konsekventa pakalpojumu sniegšana. Jau šobrīd uzņēmuma mājaslapā www.piejuraatkritumi.lv (sadaļā „pakalpojumi” – „šķirošanas konteineri”) ir publicētas kartes, kur norādītas dalīti vākto atkritumu konteineru atrašanās vietas. Atkritumu šķirošana ilgtermiņā būs iespēja iedzīvotājiem samazināt savus izdevumus, jo pakalpojuma izmaksas zemākas nepaliks – valstiskā līmenī tiek runāts arī par turpmāku Dabas resursa nodokļa likmes un degvielas akcīzes nodokļa palielināšanos.

„Esam uzsākuši darbu pie pilotprojekta „Privātmāju iedzīvotāju dalīto atkritumu savākšanas pakalpojums Tukuma pilsētā”. Tukuma pilsētas privātmāju iedzīvotājiem tiks piedāvāts jauns pakalpojums: stikla iepakojuma (tīru pudeļu un burku) savākšana. Šobrīd apzinām klientus, kuri gribētu izmantot šo pakalpojumu. Plānojam pilotprojektu rudenī uzsākt arī Talsos,” pastāstīja uzņēmuma valdes loceklis. Uzkrātais stikla iepakojums tiks savākts bez maksas, bet iesākumā tāda iespēja būs blīvāk apdzīvotajos privātmāju rajonos.

Šobrīd uzņēmumā izveidota jauna organizatoriskā struktūra, darbiniekiem precīzi definēti amata pienākumi un tiek strādāts individuāli pie pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšanas, sastādīts divu gadu stratēģiskais plāns, ņemot vērā arī auditoru rekomendācijas. „Ja darbiniekiem ir kādi ieteikumi vai vajadzības, jāsagatavo redzējums. Arī problēmsituāciju risināšanā speciālistiem ir jāsniedz savs plāns — es uzdodu jautājumus, viņi atbild,” nosaka valdes loceklis.

„Lejupslīde ir apturēta, strādājam ar augšupejošu tendenci. Ļoti labi noslēdzām pirmo pusgadu, lai gan bija jātiek galā ar kreditoru saistībām un ar atlaišanas pabalstu izmaksām,” sacīja Ē. Zaporožecs. Izdevies pārtraukt uzņēmumam nelabvēlīgos līgumus, uzsākta pakāpeniska inventāra un tehniskā aprīkojuma atjaunošana. Piemēram, iegādāta rezerves atkritumu savācējmašīna, dalīto atkritumu savākšanas un atkritumu pārvadāšanas mašīna. Tāpat klientiem tiek nomainīti iepriekšējie SIA „Eco Baltia Vide” atkritumu konteineri pret jauniem.

Neskatoties uz pārmaiņām, sniegto pakalpojumu kvalitāte un izpilde nav traucēta. Joprojām tiek slēgti jauni līgumi — no 31. marta līdz 30. jūnijam noslēgti 780 jauni līgumi, palielinot izvesto atkritumu apjomu. Uzņēmumam izdevies sakārtot iepakojuma materiālu pāršķirošanas un tā materiāla realizēšanas sistēmu, bet kopš jūlija Tukuma pārkraušanas – šķirošanas stacijā ir iespēja nodot bīstamos atkritumus. Bez maksas var nodot svina akumulatorus un elektropreces, par maksu – atstrādātas motoreļļas, eļļas filtrus, absorbējošos materiālus un luminiscentās spuldzes. Uzņēmuma birojos Talsos un Tukumā ieviests maksājuma terminālis, kas klientiem par pakalpojumiem sniedz iespēju maksāt ar bankas kartēm. Uzņēmums gatavo informatīvos materiālus, ko izplatīt izglītības iestādēm.

„Iedzīvotāju izglītošana ir ļoti būtiska. Arī atkritumus šķirojot, jāzina, ko šajos dalītajos konteineros drīkst mest un ko nedrīkst, jo par pāršķirošanu, kas ir manuāls darbs, ir jāmaksā,” uzsvēra E. Zaporožecs.

„SIA „AAS „Piejūra”” turpina darbu, arī darbinieki, redzot, ka uzņēmums nav bankrotējis un sāk attīstīties, ar lielāku degsmi un pašaizliedzīgu darbu veic savus pienākumus. Man patiešām ir prieks, ka tik īsā laika sprīdī — četros mēnešos — izdevies saliedēt kolektīvu, mobilizēt daudziem darbiem; tā līdz šim iztrūka.  Tomēr aktuāls paliek jautājums par kapitāldaļu turētāju ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā. Šis jautājums tiek aktualizēts,” sola Ē. Zaporožecs.

Aktuāls ir arī jautājums par iepriekšējās valdes saukšanu pie atbildības. Uzņēmumā veiktais padziļinātais audits uzrādījis dažādas darbības, kas nebūt neliecina par saimniecisku un godprātīgu pārvaldi.

„Kolīdz saņemšu no kapitāldaļu turētājiem deleģējumu, tā uzreiz nodošu lietu advokātam, kurš to iesniegs Valsts policijā par civillietas un krimināllietas ierosināšanu pret valdi,” teica Ē. Zaporožecs.

Inita Fedko