Notiek Laidzes ezera krastmalas labiekārtošana

Talsu novada pašvaldība Laidzes pagasta teritorijā īsteno projektu “Laidzes ezera krastmalas labiekārtošana”, labiekārtojot Laidzes ezera krastmalu, uzlabojot vides pieejamību un veicinot atpūtas iespēju dažādību visu vecumu iedzīvotājiem. Projektu plānots pabeigt līdz nākamā gada 25. novembrim.

Projekta īstenošanas gaitā tiek veikti būtiski labiekārtojuma darbi Laidzes ezera krastmalas un attīrīšanas dīķu teritorijā. Labiekārtojuma darbos ietilpst bioloģisko attīrīšanas dīķu teritorijas sakārtošana, veicot gan veco attīrīšanas dīķu aizbēršanu, gan pārtīrīšanu, sūkņa stacijas nojaukšanu un apkārtnē esošo grāvju tīrīšanu.

Lai Laidzes ezera krastmala būtu pieejama atpūtniekiem, tiks izbūvēts atbilstošs piebraucamais ceļš, autostāvvieta, kā arī uzstādītas velosipēdu novietnes. Savukārt apkārtnē projekta ietvaros tiek veikta esošo koku vainagu kopšana, jaunu apstādījumu ierīkošana un izveidota atpūtas vieta ar ugunskura vietu, galdu ar soliem, atkritumu urnām, rotaļu laukumu ar trim dažāda veida šūpolēm. Atpūtas vieta tiks ierīkota zāliena zonā blakus iebraucamajam ceļam un autostāvvietām. Teritorijas apmeklētāju ērtībām blakus autostāvvietai tiks ierīkota tualete, kas būs pielāgota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Projekta kopējās izmaksas ir 68096,79 EUR; attiecināmās izmaksas ir 20000,00 EUR t.sk. publiskais finansējums ir 18000,00 EUR (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums). Labiekārtojuma darbus veic SIA “TALSU MELIORATORS” un būvuzraudzību veic IK “Uldis Mednis”.

Projekta nr. Nr. 19-08-AL35-A019.2203-000003 tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Inga Grietēna
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja