Ziņas

Pilsētās un pagastos
21. oktobris 2019

Talsos sākas rudens lapu vākšanas akcija!

No 21. oktobra līdz 15. novembrim Talsu pilsētā norisināsies rudens lapu vākšanas akcija, kuras laikā fiziskas personas, kurām noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “AAS “Piejūra””, un daudzdzīvokļu māju vecākie bezmaksas varēs saņemt marķētos maisus, kas paredzēti bioloģiskajiem atkritumiem.

Uzņēmējdarbība
16. oktobris 2019

Piesaki savu pretendentu Talsu novada uzņēmēju Gada balvai!

Talsu novada pašvaldība, atbalstot novada uzņēmēju ierosinājumu, turpmāk organizēs konkursu “Talsu novada uzņēmēju Gada balva”. Tā mērķis ir apzināt un godināt Talsu novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu mūsu novadam.

Pilsētās un pagastos
13. oktobris 2019

Turpmāk SIA “Talsu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegs arī Balgales, Ķūļciema un Laucienes pagastā

No 1. novembra SIA “Talsu ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumus sniegs arī Balgales, Ķūļciema un Laucienes pagastā. 2018. gada 13. decembrī Talsu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 544 “Par Balgales pagasta pārvaldes, Ķūļciema pagasta pārvaldes, Laucienes pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens”, lai nodrošinātu vienotu risinājumu novada komunālās saimniecības […]

Pilsētās un pagastos
10. oktobris 2019

Būvdarbi Raiņa ielā tuvojas nobeigumam

Lai attīstītu transporta infrastruktūru Talsu pilsētā, tiek pārbūvēta viena no pilsētas centrālajām ielām: Raiņa iela. Būvdarbi, ko veic SIA “Talce”, tuvojas nobeigumam. Raiņa ielas pārbūvē ir ņemtas vērā šajā kvartālā esošo uzņēmēju vajadzības, jo šī iela ved uz vienu no nozīmīgākajām rūpnieciskās apbūves teritorijām Talsu novadā.

Pilsētās un pagastos
30. septembris 2019

Jaunajā Celtnieku ielā pabeigti būvdarbi

Septembra beigās noslēdzās būvdarbi Jaunajā Celtnieku ielā, kas izbūvēta projektā “Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai”. Projekts īstenots darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskajā atbalsta mērķī “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”. Jaunajā Celtnieku ielā izbūvēta ūdens un kanalizācijas sistēma, lietus ūdens kanalizācijas savākšanas sistēma, kā arī ielas […]

Pilsētās un pagastos
25. septembris 2019

Izvērtēšanai iesniegts jaunais SIA “Talsu ūdens” tarifa projekts

SIA “Talsu ūdens” šajā gadā sāka jaunā ūdenssaimniecības tarifa izstrādi, septembrī tas izvērtēšanai iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK). Iesniegtais tarifa projekts paredz vienotu maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā. Šī brīža ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2015. gadā apstiprināja Talsu pilsētai. Uzņēmums, pārņemot savā pārziņā lielāko daļu novada […]

1 37 38 39 40 41 no 43