Papildinās skeitparka Talsos aprīkojumu

22. jūlijs 2021

Šī gada Talsu novada pašvaldības budžetā tika paredzēts finansējums skeitparka Talsos aprīkojuma papildināšanai. Šobrīd noslēdzies iepirkuma konkurss, kas paredz, ka jaunās iekārtas jāuzstāda divu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Talsu novada pašvaldība, tiekoties ar Talsu aktīvajiem skeitparka entuziastiem un pārrunājot skeitparka tālāko attīstību, 2021. gada budžetā iekļāva finansējumu papildu aprīkojuma izgatavošanai un uzstādīšanai. Attiecīgās rampas izvēlētas, lai nodrošinātu iespēju Talsu skeitparkā organizēt plašāka mēroga sacensības, kā arī padarītu to vēl aizraujošāku ikdienas lietotājiem.

Izsludinātajā iepirkuma konkursā „Skeitparka konstrukciju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Talsos” par uzvarētāju atzīta SIA „City Playgrounds” par līgumcenu 17 775 eiro (bez PVN) apmērā.

Paredzēts papildināt esošo aprīkojumu, uzstādot divus moduļus no piecām skeitparka konstrukcijām.

Inita Fedko