Par piekļuvi Jaunajiem kapiem Talsos

21. July 2021

Talsu novada pašvaldība saņēmusi vairāku iedzīvotāju jautājumus par piekļuvi pie Jaunajiem kapiem Talsos. Pēc Rīgas ielas Talsos atjaunošanas, esošais ceļu satiksmes regulējums neparedz iespēju apstāties automašīnām pie Jaunajiem kapiem no tirdzniecības centra „Jāņa centrs” puses.

Rīgas iela Talsos ir maģistrālā pilsētas iela, kur ir augsta satiksmes intensitāte. Izstrādājot ielas pārbūves būvprojektu, tika saņemts a/s „Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija” ceļu drošības audita atzinums, kur tika norādīts, ka Latvijas valsts standarti nerekomendē paredzēt stāvvietas uz pilsētas maģistrālajām ielām. Tādēļ šajā vietā netika paredzētas automašīnu stāvvietas.

Iedzīvotāji, lai nokļūtu Jaunajos kapos, aicināti izmantot kapsētas galveno ieeju un Miera ielas stāvlaukumu.

Inita Fedko