Rudens lapu vākšanas akcija Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs

Dalīties:

No 25. oktobra līdz 15. novembrim Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldēs norisināsies rudens lapu vākšanas akcija, kuras laikā fiziskas personas, kurām noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “AAS Piejūra” un daudzdzīvokļu māju vecākie bezmaksas varēs saņemt marķētos maisus, kas paredzēti bioloģiskajiem atkritumiem.

Kur saņemt maisus?
• Attiecīgajā pilsētas vai pagasta pārvaldē;

Kam tiks izdalīti maisi?
• Fiziskām personām, kurām noslēgti līgumi ar SIA “AAS Piejūra” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
• Daudzdzīvokļu māju vecākajiem.

Kā saņemt maisu?
• Pirms maisu saņemšanas jāuzrāda noslēgtais līgums ar SIA “AAS Piejūra” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
• Noslēgtie līgumi nav jāuzrāda daudzdzīvokļu māju vecākajiem, kuru mājas apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “ADAX 2”.

Cik liels ir maiss?
• Viena maisa tilpums ir 120 l.

Ko drīkst likt maisā?
• Maisos drīkst likti TIKAI koku lapas, nedrīkst likt koku zarus, sadzīves u.c. atkritumus.

Kur likt pilnos maisus?
• Pilnos maisus, paredzētajā sadzīves atkritumu izvešanas dienā, nolikt blakus atkritumu konteineram.

*Maisu skaits ierobežots

Vēlamies atgādināt, ka Talsu novada domes saistošie noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/291642-talsu-novada-noteikumi) paredz, ka sadzīves atkritumus dedzināt aizliegts, tajā skaitā arī tad, ja atkritumi atrodas tvertnēs vai urnās.