Sakārtota Pūņu pamatskolas āra teritorija

23. septembris 2021

Pūņu pamatskola var lepoties ar divu gadu laikā pilnībā sakārtotu āra teritoriju. Ja pagājušajā gadā te atjaunotas āra rotaļu iekārtas, tad šogad sakārtoti visi gājēju celiņi.

Agrāk gājēju celiņi teritorijā bija ar asfaltbetona segumu, bet nu tos klāj bruģa segums. Darbus veica SIA „A. B. Būvniecība” par 33 881,28 (bez PVN) eiro.

Iestādes teritorijā sakārtota arī lietusūdens novadīšanas sistēma, ierīkojot infiltrācijas lauku, bet Pūņu pamatskolas teritorijā demontēta saimniecības ēka, kas jau bija kļuvusi par apdraudējumu apkārtējiem.

„Kosmētiskie remontdarbi iestādē un teritorijā ir katru gadu. Šogad visām PII grupiņām iegādājām jaunus garderobju skapīšus un vienā grupiņā nomainījām griestus. Principā iestādes āra teritorija ir pilnībā sakārtota, bet nākamais ilgtermiņa darbs būs apkures sistēmas nomaiņa,” informēja Valdgales pagasta pārvaldes vadītāja Jana Robalde.

Inita Fedko