Šodien Talsos tiks veikti ielu apgaismojuma remontdarbi

23. jūlijs 2021

Šodien Talsos tiks veikti ielu apgaismojuma remontdarbi Darba ielas posmā no A. Lerha-Puškaiša ielas līdz Lauku ielai.

Remontdarbu laikā var tikt iedegts ielu apgaismojums.