Talsu Galvenās bibliotēkas jaunā ēka pieņemta ekspluatācijā

24. oktobrī Talsos ieradās Būvniecības valsts kontroles birojs, lai pārliecinātos par jaunās Talsu Galvenās bibliotēkas ēkas atbilstību prasībām un pieņemtu to ekspluatācijā. Līdz ar šo vizīti var teikt, ka vairāk nekā desmit gadu ilgais sapnis par mūsdienīgu un atbilstošu bibliotēkas ēku ir piepildījies. Pārvākšanās uz jauno mājvietu jau rit pilnā sparā, un bibliotēka apmeklētājiem durvis vērs 25. novembrī.

Jaunajā mājvietā sadzīvos gan Talsu Galvenā bibliotēka, gan Talsu bērnu bibliotēka, turpat blakus atrodas arī Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, līdz ar to iedzīvotājiem un jauniešiem būs radīta vieta, kur kvalitatīvi un daudzpusīgi pavadīt brīvo laiku. Šobrīd Talsu Galvenā bibliotēka un Talsu bērnu bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta, lai nodrošinātu ērtu un ātru pārvākšanās procesu.

Talsu novada pašvaldības ceļš uz jauno bibliotēku sācies jau tad, kad savulaik Talsu novada domes pirmais sasaukums lēma par ēkas daļas iegādi Brīvības ielā 17a, kur perspektīvā izvietot bibliotēku. 2016. gada 29. septembrī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” pašvaldība noslēdza līgumu par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a Talsos” (Nr. EKII-2/11) īstenošanu. Savukārt būvdarbu līgumu Talsu novada pašvaldība un pilnsabiedrība „Talsu statiskais spriegums” noslēdza 2017. gada 10. maijā.

Šā projekta mērķis ir radīt prasībām atbilstošas un mūsdienīgas telpas Talsu Galvenās bibliotēkas vajadzībām, nodrošinot energoefektīvus risinājumus. Ēkas atjaunošanas tehniskie risinājumi un izmantotie būvmateriāli nodrošinās oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu, pārvēršot ēku par zema enerģijas patēriņa ēku. Pēc projekta īstenošanas katru gadu Talsu Galvenās bibliotēkas ēka samazinās CO2 izmešus par 103 356 kilogramiem gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 012 632,64 eiro, no kurām Emisijas kvotu izsoles instrumenta finansējums ir 1 439 369,55 eiro.

Inita Fedko