Talsu pamatskolas skolēni iepazīst pašvaldības darbu

23. septembris 2021

Šodien Talsu novada pašvaldībā viesojās Talsu pamatskolas 5. klases skolēni, kuri vēlējās skolā apgūstamo tematiku iepazīt ar praktisku piemēru.

Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone un domes priekšsēdētājas vietnieki Aldis Pinkens un Andis Astrātovs ar praktiskiem stāstiem un piemēriem iepazīstināja skolēnus ar domes un pašvaldības darbu, daudzveidīgajiem pienākumiem, uzklausīja jauniešu ierosinājumus un atbildēja uz jautājumiem par dažādām tēmām, tostarp, kas un kā var kļūt par deputātu, cik viegli vai grūti ir veikt pienākumus un arī motivāciju to darīt.

Lai skolēniem rastos priekšstats par domē izskatāmo jautājumu kārtību, nobeigumā simboliski tika izspēlēta arī lēmumu pieņemšana. Pirms lēmuma pieņemšanas skolēni izteica savus par un pret viedokļus un veica balsojumu.

Skolēniem bija iespējams iegūt arī nelielas piemiņas veltes no Talsu novada pašvaldības par savu erudīciju un aktīvo līdzdalību.

Paldies Talsu pamatskolas pedagoģēm Ingunai Fricbergai un Sandrai Feldmanei par iniciatīvu un sadarbību!

Dana Felkere-Bērziņa