Turpinās darbs pie grants ceļu pārbūves projektiem

19. maijs 2020

Šogad Talsu novada pašvaldībā tiek turpināti vairāki grants ceļu pārbūves projekti.

  • Projekta Nr. 19-08-A00702-000024 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 6.kārta”, projekta kopējās izmaksas ir 214 736,86 EUR, t.sk. publiskais finansējums 126 701,74 EUR. Projekta ietvaros tiek veikti pārbūves darbi Kasparu ielā Stendē, kur tiek ieklāts asfalta segums.
  • Projekta 19-08-A00702-000032 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 7.kārta”, projekta kopējās izmaksas ir 324 979,36 EUR, t.sk. publiskais finansējums 280 453,42 EUR. Projekta ietvaros tiks veikti grants ceļu “Ķurbes – Vīksnas – Antes” Īves pagastā un “Dzedru tilts – Jaunpļavas” Ķūļciema pagastā pārbūves darbi.
  • Projekta 19-08-A00702-000051 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 8.kārta”, projekta kopējās izmaksas ir 116 382,22 EUR, t.sk. publiskais finansējums 104 744,00 EUR. Projekta ietvaros tiks veikti grants ceļa “Latvieši – Veckalniņi” Laidzes pagastā pārbūves darbi.
  • Tiek īstenots projekts Nr. 19-08-A00702-000091 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 11.kārta”, projekta kopējās izmaksas 602 553,28 EUR, t.sk. publiskais finansējums 536 647,31 EUR. Projekta ietvaros tiks veikti grants ceļa “Pumpuri – Iliņi” Ģibuļu pagastā, grants ceļa “Poprags-Saslaukas-Nogale” Ārlavas pagastā, grants ceļa “Dzintari-Novadi” Laucienes pagastā pārbūves darbi.
  • Projekta 19-08-A00702-000050 “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā, 13.kārta”, projekta kopējās izmaksas ir 364 058,51 EUR, t.sk. publiskais finansējums 321 064,21 EUR. Projekta ietvaros tiks veikti grants ceļa “Pūņas – Gambija – Bišu drava” Valdgales pagastā pārbūves darbi.

Šo piecu projektu kopējās izmaksas sasniedz 1 622 710,23 eiro, no kā pašvaldības līdzfinansējums – 253 099,55 eiro. Grants ceļu pārbūves darbi notiks saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumiem un plānotajiem būvdarbu izpildes grafikiem.

Jolanta Didžus
Inga Grietēna
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas
projektu vadītājas