Uzsākta ūdens piegādes sūkņu un cauruļvadu izbūve automātiskai laistīšanas sistēmai dabīgā zāliena futbola laukumam

11. maijs 2021

Uzsākta ūdens piegādes sūkņu un cauruļvadu izbūve automātiskai laistīšanas sistēmai dabīgā zāliena futbola laukumam. Talsu novada pašvaldība šajos darbos iegulda 7341,87 eiro, lai ūdens piegāde tiktu nodrošināta līdz dabīgā zāliena futbola laukumam.

Darbus veic SIA „MODO Golf”. Šis bija Talsu novada pašvaldības paveicamais darbs, lai iegūtu Latvijas futbola federācijas (LFF) finansiālo atbalstu 15 932,11 eiro apmērā automātiskai laistīšanas sistēmai dabīgā zāliena futbola laukumā. LFF šādu atbalstu sniedz projektā „Par futbola infrastruktūras atbalstu”. Darbus paredzēts pabeigt līdz 9. jūnijam.

Talsu novada pašvaldība pateicas Latvijas futbola federācijai par piešķirto atbalstu un tiekamies futbola laukumos!

Andris Krišjānis,
Kultūras un sporta attīstības nodaļas speciālists sporta jomā