Jauniešu iniciatīvas projekts „Antipasīvs”

15. oktobris 2021

Talsu Kristīgās vidusskolas 12. klases jaunieši – Henrieta, Niks, Samanta, Vendija, Rūdolfs, Mārcis – piedalījās Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā ar pieteikumu pasākumam „Antipasīvs” un saņēma finansējumu projekta realizēšanai.

Projekta īstenošana norisinājās 24. septembrī un pasākumā varēja piedalīties skolēni no 7.  līdz 12. klasei. Pasākuma mērķis bija veicināt jauniešu iniciatīvu, uzņēmību, sniegt jaunas zināšanas un iedrošināt sasniegt lielus mērķus. Projekta īstenošanu finansiāli atbalstīja Talsu novada pašvaldība un Talsu Kristīgās vidusskola, bet dažāda veida palīdzību pasākuma tapšanā sniedza skolotāja un Skolēnu domes konsultante Alla Ankmane. Jaunieši, īstenojot pasākumu „Antipasīvs”, tikās ar iedvesmojošām personībām – mūziķi Intaru Busuli un autosporta pasākumu organizatoru Raimondu Strokšu, kā arī plānoja un prezentēja jaunus, skolā nebijušus pasākumus, kā arī varēja mieloties ar picām un gardām uzkodām.

Intars Busulis iedrošināja jauniešus censties, darīt vairāk, pieņemt iespējas un izaicinājumus, jo tikai darot var sasniegt daudz un vēl vairāk. I. Busuļa runa un dzīves pieredze apliecināja arī to, ka pēc katra kritiena mums ir izvēle piecelties un virzīties tālāk, darīt vairāk un būt labākiem. Arī Raimonds Strokšs uzrunā motivēja jauniešus sniegties pēc lielākiem mērķiem, pārkāpt komforta zonai, jo izaugsme notiek tikai ārpus tās.  R. Strokšs aicināja jauniešus sev apkārt pulcēt tādus cilvēkus, kuri kopā būtu gatavi daudz strādāt, jo komandā ir spēks. Autosporta sacensību organizators, daloties savā pieredzes stāstā, iedrošināja jauniešus nebaidīties no kļūdām, jo tās palīdz pilnveidoties. Viņš ieteica izmantot “20 sekundes drosmes”, ko ir izmantojis pats, un šis paņēmiens – uzdrošināties, pastāstīt, pajautāt – ir devis labus rezultātus.

Pasākums „Antipasīvs” bija nozīmīgs, jo jaunieši ieguva jaunas zināšanas un pieredzi, ko pielietot praktiski turpmāk dzīvē un karjerā. Saņēma motivāciju un iedrošinājumu tiekties uz lieliem mērķiem, pilnveidoties, rādīt piemēru un palīdzēt citiem. Pasākuma ietvaros bija iespēja ieklausīties pieredzējušu cilvēku ieteikumos, kā arī, darbojoties radoši, attīstīt prasmi darboties komandā. Jaunieši atsauksmēs atzina, ka iepazinās ar jauniem cilvēkiem, saliedējās kā komanda, sadraudzējās, pilnveidoja radošuma prasmes. Tas bija lielisks veids kā attīstīt radošumu, vēlmi sevi pilnveidot un pozitīvā gaisotnē saliedēties ar citiem.

Jauniešu iniciatīvas projekta „Antipasīvs” organizatori