Mazpulku Goda nominācija aizceļojusi uz Valdemārpili

Valdemārpilī, pateicoties skolotājai Andai Dzenei, joprojām spēcīga tradīcija ir mazpulka darbība. Ik gadu valdemārpilnieki sasniedz labus rezultātus, un arī šis gads nav izņēmums. Goda nominācija un sudraba karotīte, kas ir simboliska balva par paveikto, piešķirta Maijai Anetei Betnerei, tā apliecinot meitenes daudzpusīgās aktivitātes mazpulku organizācijā.

Maija Anete Betnere Valdemārpils mazpulkā darbojas kopš 2013. gada, bet kopš 2018. gada viņa ir mazpulka priekšniece. Maija Anete aktīvi iesaistījusies dažādu grupas projektu izstrādē, piemēram, projektā “Cūku pupu genofondu atjaunošana”, “Sarkanie sīpoli”. Meitene kopā ar 808. Puzes mazpulku izveidojusi īpašu kalendāru organizācijai par godu, viņa aktīvi iesaistās arī Ventspils vācu biedrībā.

“Tagad esmu aizrāvusies ar kūku cepšanu, gribu izveidot nelielu biznesu, man tas ļoti patīk. Valdemārpils mazpulkā iestājos, kad atjaunoja to darbību. Mācīšos 12. klasē, bet domāju pēc tam darboties kā brīvprātīgā, lai iesākto turpinātu,” pastāstīja Maija Anete.

Valdemārpils mazpulkā darbojas 37 bērni, turklāt ne tikai skolas vecuma, bet arī pirmsskolas vecuma bērni. Skolotāja A. Dzene stāsta, ka reizēm bērniem nepieciešams pamudinājums turpināt iesākto, tomēr, redzot labos rezultātus, motivācija rodas atkal.

Sudraba karoti ieguvis jau otrais Valdemārpils mazpulku dalībnieks, skolotāja bilst, ka nākamajā gadā uz šo apbalvojumu varētu pretendēt jau četri audzēkņi.

“Darbojoties mazpulkos, bērniem un jauniešiem ir lielas iespējas sevi apliecināt. Aicinu bērnus iesaistīties dažādos projektos. Kad viņi redz rezultātu, paši ir apmierināti un priecīgi un ar gandarījumu dara savu darbu. Organizējam labdarības akcijas, pētām dažādas vēstures tēmas un personības, piedalāmies dažādās aktivitātēs, piemēram, esam organizējuši Latvijas mazpulku nometnes, braucam uz dažādiem semināriem un kursiem,” aktivitāšu daudzveidību parādīja A. Dzene.

Lai mazpulki varētu pilnvērtīgi iesaistīties projektos, liela nozīme ir vecāku atbalstam un palīdzībai. Zemes darbos un trušu audzēšanā bez ģimenes palīdzības neiztikt. Šajā brīdī mazpulcēni rūpējas par jaunu pupu sējumu, šoreiz laukā iesēti astoņi kilogrami pupu, ko vēlāk varēs pārdot z/s “Ezerkauliņi”. Mazpulki sadarbojas ar Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centru, liels atbalsts Valdemārpils mazpulkam ir z/s “Saslaukas”.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš, sveicot Maiju Aneti, novēlēja nezaudēt darītprieku arī pēc Valdemārpils vidusskolas absolvēšanas.

Inita Fedko