Paziņojums par priekšlikumu sniegšanas iespēju vēja elektrostaciju parka būvniecības projekta pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumam

11. maijs 2021

Paziņojums par priekšlikumu sniegšanas iespēju vēja elektrostaciju parka būvniecības projekta, kas paredzēts Baltijas jūrā, Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējumam.

Atsaucoties uz Igaunijas Republikas Vides ministrijas 2021. gada 15. aprīļa paziņojumu Nr. 7-12/20/2555-24, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) informē, ka ir uzsākta vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parka būvniecības projekta Baltijas jūrā, Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un programmas ietekmes uz vidi novērtējumam apspriešana, kuras ietvaros arī Latvijas sabiedrība var sniegt priekšlikumus saistībā ar ietekmes aspektiem, ko Igaunijai būtu nepieciešams ņemt vērā, izvirzot nosacījumus ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.

Paredzētā darbība ir „Saare Wind Energy” OL1100 VES (rotora diametrs 250-280 m, maksimālais augstums līdz 310 metriem) būvniecība ar parka kopējo ražošanas jaudu līdz 1400 MW. VES parka izvietošanai nepieciešamā platība plānota ~ 196 km2 Sāremā salas rietumu piekrastē, Baltijas jūrā, Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā paredzēts izbūvēt elektropārvades kabeļu līnijas.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Biroja tīmekļvietnē. Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2021. gada 4. jūnijam: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Iedzīvotājiem iespējams iepazīties ar pilno programmu vai tās kopsavilkumu.