Skolēnus aicina piedalīties Rūdolfa Blaumaņa literārajā konkursā

14. oktobris 2021

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina piedalīties R. Blaumaņa literārās prēmijas 17. konkursā, kura mērķauditorija ir 7.-9. klašu skolēni un vidusskolu, ģimnāziju, vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, rakstot par sev tuvo tematu, kas saistīts ar rakstnieku Rūdolfu Blaumani, viņa daiļradi un „Braku” mājām.

Aicinām konkursā piedalīties Latvijas pamatskolu un vidusskolu/ģimnāziju skolēnus, vidējo profesionālo un speciālo mācību iestāžu audzēkņus

Tēmas:

7.–9. klašu skolēniem

  • „Braku” rijas stāsts.
  • Kāda R. Blaumaņa tēla dienasgrāmata.
  • „Pasaule ir liela, tur katrs var savu daļu atrast.” (R. Blaumanis „Īstā līgaviņa”)

      10.–12. klašu skolēniem

  • Dzīves vērtību atklāsme R. Blaumaņa prozā.
  • Pazudušie dēli R. Blaumaņa daiļradē un mūsdienās.
  • 3. „Kas var pateikt, ko par laimi sauc…” (no R. Blaumaņa aforisma)

Vērtēšanas kritēriji:

  • Darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi.
  • Satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte.
  • Latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbu iesniegšana: darbi jāiesūta līdz 2021. gada 20. oktobrim. Laureāti saņems naudas prēmijas un veicināšanas balvas. Vairāk informācijas nolikumā.