Asistenta pakalpojuma pieprasīšana un piešķiršana pārejas periodā

14. jūnijs 2021

Aicinām iepazīties ar asistenta pakalpojuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pārejas periodā!