Informācija par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pagarināšanu

15. oktobris 2021

Talsu novada sociālais dienests informē – ja trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš beidzas ārkārtas situācijas periodā, izziņas derīguma termiņu Sociālais dienests pagarinās automātiski, pamatojoties uz iepriekšējā iesnieguma dokumentiem uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Šobrīd tas ir līdz 2022. gada 28. februārim.

Izņēmumu gadījumā, ja sākotnēji izsniegtā izziņa (kuras derīguma termiņš beidzās 2021. gada 31. oktobrī vai visā ārkārtējās situācijas periodā) ir sabojāta vai persona to ir nozaudējusi, uz personas lūguma pamata Sociālais dienests izsniegs jaunu izziņu papīra formātā.

  • Personas ar iepriekš izsniegto izziņu varēs doties pie ģimenes ārsta, uz ārstniecības iestādēm, aptiekām, un citur, kur nepieciešama izziņas uzrādīšana, lai saņemtu atlaidi.
  • Personas ar iepriekš izsniegto izziņu varēs turpināt saņemt EAFVP atbalsta pārtikas un higiēnas preču komplektus.

Ārkārtas situācijas periodā un vienu kalendāra mēnesi pēc tam mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Neskaidrību gadījumā zvanīt: 63221889, 29357075.