Pagarināts trūcīgo un maznodrošināto izziņas termiņš

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2021. gada 31. janvārim.

Vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Klienti, kuri Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi: persona, kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai, kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.

Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Ja sociālais dienests ir pagarinājis derīguma termiņu, līdz 2021. gada 31. janvārim ir derīgas jau izdotās izziņas. Personas ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur nepieciešama šāda izziņa.

Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.

Visu sociālā dienesta klientu apkalpošana tiek nodrošināta, izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastītes, kuras novietotas pie pilsētu un pagastu pārvaldēm ar norādi Sociālajam dienestam un Bāriņtiesai vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialais.dienests@talsi.lv.
*Iesniegumi tiek pieņemti arī brīvā formā.

Klientu saziņai Sociālā dienesta kontaktinformācija:
E-pasts: socialais.dienests@talsi.lv
Darbinieku kontaktu informācija: šeit

Informāciju sagatavoja
Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests