Palielina atbalstu izglītības procesa nodrošināšanai

Talsu novada dome apstiprinājusi grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos “Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”. Tie paredz palielināt vienreizējā pabalsta individuālo mācību piederumu iegādei apmēru un arī saņēmēju loku.

Talsu novada pašvaldībā tika saņemts partijas “Mēs -Talsiem un novadam” iesniegums, kur tika lūgts nodrošināt finansējumu vienreizēja pabalsta piešķiršanai mācību līdzekļu iegādei 50 eiro apmērā skolēnu vecākiem, kuru bērni uzsāk mācības 1. klasē kādā no Talsu novada skolām.

Tomēr Talsu novada domes deputātu vairākums atbalstīja Sociālā dienesta priekšlikumu, kas pamatots ar Normatīvo aktu prasībām, kas paredz, ka pašvaldībai primāri jānodrošina palīdzība sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, kas ir trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas).

Jau šobrīd Talsu novada pašvaldība nodrošina vienreizēju pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss. Līdz šim vienam bērnam no trūcīgas ģimenes šīm vajadzībām tika piešķirti 36 eiro, bet vienam bērnam no maznodrošinātas ģimenes – 22 eiro.
Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei ir palielināts līdz 50 eiro un tiks piešķirts bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī ir paplašināts atbalsta saņēmēju loks, tajā iekļaujot arī bērnus ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem. Šis pabalsts attiecas uz bērniem, kuri uzsāk vai turpina obligāto izglītību (no 5 gadu vecuma līdz 9. klasei) un turpmāk tam varēs pieteikties no 1. jūnija līdz 30. septembrim.

Izmaiņas saistošajos noteikumos stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Tādā veidā Talsu novada pašvaldība sniegs primāro atbalstu tieši mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, šiem bērniem nodrošinot iespēju iegādāties nepieciešamo mācību procesa nodrošināšanai.

Inita Fedko