Par sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem Talsu novada administratīvajā teritorijā

15. oktobris 2021

No 1. oktobra jaunajā Talsu novada teritorijā ir vienādoti vairāki sociālo pabalstu veidi un to pieejamais apmērs.

No 1.10.2021.Pabalsta veidsPabalsta apmērsNosacījumi pabalsta saņemšanai
Talsu novadsTrūcīgas mājsaimniecības statussTrūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 2. daļa un 36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809  „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. 
Talsu novadsMaznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksnisMaznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 350 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 245 euro pārējām personām mājsaimniecībā.Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 3. daļa un 36. pants), Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 6 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni”. https://likumi.lv/ta/id/326051-par-maznodrosinatas-majsaimniecibas-ienakuma-slieksni

 

Talsu novadsPabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI)Garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā.Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (33. panta 1. daļa un 36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Talsu novadsMājokļa pabalstsAprēķina formula pēc Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, nav konstantas summas.

 

Sociālā pakalpojuma un palīdzības likums (35.panta 1. daļa 2. punkts un 36. pants) un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.
Talsu novadsVeselības aprūpes pabalstsPabalstu piešķir Sociālais dienests veselības aprūpes nodrošināšanai:

–          Trūcīgai mājsaimniecībai  100 euro personai gadā;

–          Maznodrošinātai mājsaimniecībai 120 euro personai gadā, no kuriem 60 euro noteikti stacionāro pakalpojumu izdevumu apmaksai.

 

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 „Par veselības aprūpes pabalstu”

https://likumi.lv/ta/id/326518-par-veselibas-aprupes-pabalstu

Talsu novadsPabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanaiPabalstu piešķir Sociālais dienests veselības aprūpes nodrošināšanai, trūcīgai, maznodrošinātai mājsaimniecībai pēc sociālā darbinieka veikta novērtējuma un izsniegta atzinuma. Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu sociālās funkcionēšanas atjaunošanai. Pabalsta apmērs 300 euro personai kalendārā gada laikāTalsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 8 „Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”
Talsu novadsMateriāls atbalsts audžuģimeneiPabalstu ikmēneša uzturam bērnam:

–          līdz 7 gadiem 215 euro;

–          no 7 līdz 18 gadiem 258 euro.

Vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas apmērā.

Ikgadējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei ir 300 euro (nosaka pašvaldība).

Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija

noteikumi Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punkts un Talsu novada domes 2021. gada 28.augusta saistošie noteikumi Nr. 5 „Talsu novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei”

https://likumi.lv/ta/id/326052-par-materialo-palidzibu-audzugimenei

Talsu novadsPabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanaiVienreizējs pabalsts mācību līdzekļu iegādei:

–          50 euro bērnam;

–           ja netiek pārcelts nākamajā klasē, tad 50% no pabalsta apmēra.

Pabalsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem – 22 euro mēnesī audzēknim.

Ēdināšanas izdevumu apmaksa pēc izglītības iestādes esošo ēdinātāju noteikto izmaksu faktiskajiem izdevumiem.

 

Mērķgrupas – trūcīgas, maznodrošinātas mājsaimniecības, pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, mājsaimniecības, kas audzina bērnus ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 7 „Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai” .

Talsu novadsPabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību–           pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību personai jeb vienam ģimenes loceklim  150 euro mēnesī;

–          mājsaimniecībām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, papildu tiek piešķirts 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 14 „Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”.
Talsu novadsPabalsts krīzes situācijā–          pabalsta apmērs 150 euro vienam ģimenes loceklim;

–          līdz 1000 euro vienai mājsaimniecībai, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, – tikai gadījumos, ja mājsaimniecībai nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tā ir nepietiekama minimālo izdevumu segšanai.

Talsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 10 „Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”.
Talsu novadsPabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanaiTalsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 13 „Par pabalstu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu”

https://likumi.lv/ta/id/326519-par-pabalstu-aprupes-majas-pakalpojuma-nodrosinasanai

Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novada administratīvajā teritorijā

No 1. oktobra jaunajā Talsu novada teritorijā ir vienādoti vairāki sociālie pakalpojumu veidi.

No 1.10.2021.Saistošo noteikumu nosaukumsNosacījumi pabalsta saņemšanai
Talsu novadsPar sociālajiem pakalpojumiemTalsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 11 „Par sociālajiem pakalpojumiem”.
Talsu novadsPar aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumuTalsu novada domes 2021. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 12 „Par aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumu”.
Talsu novads (stājās spēkā ar 11.08.2021.)Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditātiTalsu novada domes 2021. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2 „Par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti”

https://likumi.lv/ta/id/325223-par-aprupes-pakalpojumu-berniem-ar-invaliditati