Par sociālo pakalpojumu sniegšanu jaunajā Talsu novadā

2. jūlijs 2021

No 1. jūlija Talsu novada teritorijā ietilpst arī Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pagasti. Katrā no šīm teritorijām iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus turpina nodrošināt līdzšinējie sociālie dienesti.

Visi jaunā Talsu novada sociālie dienesti, kā arī pastarpinātās pārvalžu iestādes, turpina darbu līdz jaunā novada dome tos likvidēs vai reorganizēs. Tas nozīmē, ka no 1. jūlija līdz cita lēmuma pieņemšanai, jaunajā novadā sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošina vairāki sociālie dienesti.

Līdz saistošo noteikumu unificēšanai darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi. Pārejas periodā sociālais atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Inita Fedko