Pieļauta matemātiska kļūda pabalsta aprēķinā

26. martā Talsu novada dome pieņēma lēmumu “Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī”. Tas noteica 15 eiro mēnesī izmaksu ikvienam vispārizglītojošās skolas audzēknim no 1. līdz 12. klasei, kurš deklarēts Talsu novadā, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli. Pabalsta apmērs bija noteikts 15 eiro mēnesī, bet tā aprēķināšanas periodi iedalījās atbilstoši valsts lēmumiem par ārkārtējās situācijas noteikšanu. Matemātiskas kļūdas dēļ atbalsta saņēmējiem šajā laika periodā noteikta par četriem centiem mazāka summa.

Pirmais pabalsta aprēķināšanas periods bija no 26. marta līdz 14. aprīlim. Šajā periodā aprēķinātas četras marta dienas un desmit aprīļa dienas, tas ir, 2,72 eiro un 6,80 eiro (kopā pārskaitīts 9,52 eiro).

Otrais aprēķina periods bija no 15. aprīļa līdz 12. maijam. 8,18 eiro aprēķināts par 12 dienām aprīlī un 5,71 eiro par astoņām dienām maijā, kopā par šo laika posmu izmaksāts 13,89 eiro vienam bērnam.

Savukārt trešais pabalsta aprēķina periods bija no 13. maija līdz 29. maijam (līdz mācību gada beigām). Par to aprēķināts 9,28 eiro.

Katram vispārizglītojošās izglītības iestādes audzēknim no 1. līdz 12. klasei par aprīli bija izmaksāti 14,98 eiro, bet par maiju – 14,99 eiro, nesasniedzot Talsu novada domes lēmumā noteiktos 15 eiro.

Kļūda radusies matemātiskajos aprēķinos, ņemot vērā divus ciparus aiz komata, lai gan precīzam aprēķinam bija nepieciešams ņemt vērā četrus ciparus aiz komata. Tas nozīmē, ka ikvienam šī pabalsta saņēmējam ir jāizmaksā vēl četri centi, lai domes lēmums tiktu izpildīts pilnībā.

Talsu novada pašvaldība līdz 1. septembrim ikvienam pabalsta saņēmējam izmaksās starpību, iepriekš ar katru sazinoties un vienojoties par ērtāko saņemšanas veidu. Talsu novada pašvaldība atvainojas par radīto pārpratumu un neērtībām un aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, kā arī neatteikties no pabalsta starpības saņemšanas!

Inita Fedko