Talsu novada Sociālais dienests informē par mājokļa pabalsta aprēķina kārtību

8. jūlijs 2021

No 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtība. Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, lai segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus. Mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību turpmāk noteiks Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālā palīdzības saņemšanu” .

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, vispirms nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kuru var piešķirt uz trīs vai sešiem mēnešiem. Par šo laiku var tikt aprēķināts arī mājokļa pabalsts.

Mājokļa pabalsta aprēķinā tiks ņemti vērā šādi izdevumi:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai,
  • elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā;
  • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Atgādinām, ka Sociālais dienests pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta. Konsultēties par pabalstu saņemšanas iespējām un veikt pierakstu Sociālās palīdzības daļā iespējams telefoniski darba laikā:

  • 63221889, 29357075.

Sociālā dienesta kontakti