Kopīgais prieks volejbola nometnē „Volejprieks”

20. July 2021

Pateicoties Talsu novada pašvaldības atbalstam nometņu organizēšanai, sporta klubs „Talsi” no 12. līdz 16. jūlijam organizēja volejbola nometni „Volejprieks”. Tajā aktīvi darbojās 20 zēni un meitenes vecumā no 8 līdz 16 gadiem.

Nometnes laikā tika aizvadīti intensīvi treniņi, kur jaunieši apguva, nostiprināja un pilnveidoja volejbola prasmes. Tāpat ikvienam nometnes dalībniekam bija iespēja papildināt zināšanas par drošu sportu un veselīgu uzturu, smelties idejas un iegūt papildu motivācijas devu, ieklausīties pieredzes stāstā, ko dāvāja pieredzējušais volejbolists Reinis Pekmans. Nedēļas vidū nometnes dalībniekiem bija sagādāts pārsteigums – piepūšamās atrakcijas (paldies basketbola klubam  „Talsi”), kur jaunieši no sirds varēja izlēkāties!

Nometnes noslēgumā jaunieši devās uz Roju, kur aizvadīja treniņu, veldzējās siltajā ūdenī, draudzējās, smējās un kopīgi spēlēja volejbolu.

Nometnes laikā ar prieku varēja vērot, cik tuvi un draudzīgi kļūst nometnes dalībnieki: kopā bija pavadītas tikai piecas  dienas, bet iegūts tik daudz pozitīvu iespaidu un tik daudz jaunu atklāsmju vienam par otru! Dažiem bērniem šī nometne bija pirmā, bet, kā paši apliecināja, noteikti ne pēdējā!

Liels prieks darboties ar cilvēkiem, kuriem sirdij tuvs ir volejbols!

Santa Roze,
trenere