Sporto un ievēro noteikumus!

Ņemot vērā valstī un Talsu novadā noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, ir izstrādāti Talsu pilsētas iekštelpu sporta infrastruktūras izmantošanas noteikumi. Tie paredz kārtību, kādā Talsu novada iedzīvotāji var izmantot novadā esošo iekštelpu sporta infrastruktūru noteikto ierobežojumu laikā.

Noteikumi izstrādāti trīs Talsu pilsētas iekštelpu sporta infrastruktūras izmantošanai: Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zālei (skatīt šeit), Talsu 2. vidusskolas sporta hallei (skatīt šeit) un Talsu sporta namam (skatīt šeit).

Visos sporta infrastruktūras objektu iekštelpās ir atļauta individuāla nodarbošanās ar sportiskajām aktivitātēm, tomēr tā notiek tikai pēc iepriekš sastādīta apmeklētāju plūsmas grafika.

Lai varētu nodarboties ar individuālajām fiziskajām aktivitātēm, jāreģistrējas zvanot attiecīgās iestādes administratoram vai Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta speciālistam pa tālruni 25438154.

Bērni līdz 12 gadu vecumam sporta kompleksos drīkst atrasties tikai vecāku uzraudzībā, bet jauniešiem no 13 līdz 18 gadiem jāuzrāda administratoram apliecinājums par vecāku piekrišanu sporta kompleksa apmeklējumam.

Fizisko aktivitāšu laikā, ja personas nav no vienas mājsaimniecības, jāievēro savstarpējā divu metru distance, kā arī visi pārējie noteikumos ietvertie nosacījumi.
Talsu 2. vidusskolas sporta hallē un Talsu sporta namā drīkst atrasties ne vairāk par 30 apmeklētājiem, bet Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zālē – ne vairāk par 20 apmeklētājiem, katrs drīkst zālē sportot ne ilgāk par stundu. Darba dienās visas trīs sporta halles pieejamas no 15.00 līdz 21.00. Talsu 2. vidusskolas sporta halle un Talsu sporta nams apmeklētājiem pēc iepriekšēja pieraksta pieejams arī sestdienās no 10.00 līdz 16.00 , bet Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāle brīvdienās ir slēgta.

Iekštelpu sporta infrastruktūras izmantošanas kārtību ārpus Talsiem nosaka attiecīgās pārvaldes, struktūrvienības vadītājs, kā arī par to informāciju var saņemt no sporta organizatoriem un speciālistiem (kontaktinformācija ŠEIT).

Talsu novadā ikvienam ir pieejama ārtelpu sporta infrastruktūra, tas ir, sporta laukumi un stadioni. Arī tos apmeklējot, svarīga ir valstī noteikto ierobežojumu ievērošana.

Inita Fedko