Atbalsta deviņus novada uzņēmējus

Talsu novada pašvaldība jau vairākus gadus rīko projektu konkursu “Dari Talsu novadam”, kur interesentiem ir iespējams piesaistīt līdzfinansējumu uzņēmējdarbības attīstībai. Šajā gadā saņemts rekordliels pieteikumu skaits – iesniegti 17 projektu pieteikumi.

Konkursa “Dari Talsu novadam” mērķis ir veicināt novada ilgtspējīgu attīstību, sekmējot jau esošo uzņēmēju izaugsmi un veicinot jaunu uzņēmēju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Ja 2018. un 2019. gadā tika saņemti septiņi projektu pieteikumi, tad šogad – jau 17. No tiem finansiālo atbalstu guvuši deviņi uzņēmēji.

Konkursa “Dari Talsu novadam” prioritāte ir jau ražojošu uzņēmumu, uzņēmumu, kas atrodas Talsu novada vēsturiskajos centros, un uzņēmumu, kas rada jaunas darbavietas, atbalstīšana.

Talsu novada pašvaldības atbalstu šajā gadā saņēma SIA “Ceļojošais Franču makarūns”, kas plāno pabeigt makarūnu meistarklašu telpu izveidi, SIA “Dunduriņi”, kas paredz uzlabot tūristu mītnes un izveidot jaunu piedāvāto pakalpojumu. Līdzfinansējums piešķirts SIA “MPAC Ābele”, kas vēlas izveidot pamata materiālo un mārketinga instrumentu bāzi mācību uzņēmuma darbības uzsākšanai, SIA “Faber Lignum”, kas pilnveidos galdniecības izstrādājumu ražošanu, SIA “3R kids”, kas finansējumu izmantos jaunu produktu izstrādei rotaļlietu un spēļu ražošanā, SIA “Kuršu klēts” iegādāsies aukstumiekārtas. Dace Kronberga-Lauzēja finansiālo atbalstu izmantos energoefektīvas metāla detaļu lietuves darbnīcas izveidei, SIA “IM Digital” dažādos sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu piedāvājumu Talsu novadā, bet SIA “Luula” izstrādās jaunus prototipus bērnu interjera kolekcijai un radošo aktivitāšu piedāvājumam.

Šo uzņēmēju atbalstam Talsu novada pašvaldība piešķīrusi 15 000 eiro.

Inita Fedko