Atcelta daļa ierobežojumu Talsu novadā

9. jūnijā Latvijā beidzās ārkārtējā situācija, līdz ar to tiek atjaunota pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbība. Lai arī aktivitātes atsākas, tomēr ikvienam ir jāievēro atbilstošie sanitārie protokoli, tai skaitā arī noteiktā distancēšanās.

Talsu novada pašvaldības administrācija un pilsētu un pagastu pārvaldes

 • Apmeklētājiem atvērts Talsu novada administratīvais centrs. Problēmu risināšana iedzīvotāju ērtībai iespējama, arī sūtot informāciju elektroniski pasts@talsi.lv vai zvanot pa tālruni 63232110; 26398234.
 • Apmeklētājiem atvērtas Talsu novada pilsētu un pagastu pārvaldes. Problēmu risināšana iedzīvotāju ērtībai iespējama, arī sazinoties attālināti ar pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem. Kontakti pieejami šeit.
 • Iedzīvotājiem atvērta Talsu novada pašvaldības centrālā kase un kases pilsētu un pagastu pārvaldēs. Norēķinus iespējams veikt arī internetbankā. Pašvaldības kontu numuri pieejami šeit (izvēlēties pamata budžeta veidu).
 • Jūlijā atsāksies Talsu novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas pilsētu un pagastu pārvaldēs.
 • No 11. jūnija Talsu novada domes komiteju un domes sēdes notiks, deputātiem atrodoties klātienē.
 • Iedzīvotājiem atvērti Talsu novada Pašvaldības policijas iecirkņi Talsos un Sabilē. Jautājumu risināšana iespējama, sazinoties ar atbildīgajiem speciālistiem. Kontaktinformācija šeit.
 • Apmeklētājiem atvērta Dzimtsarakstu nodaļa, kas klātienē nodrošina nepieciešamos pakalpojumus. Atļauta laulību reģistrācijas ceremonija, klātesot iekštelpās līdz 25 cilvēkiem (noteiktie ierobežojumi attiecīgajā telpā nepieļauj citu apmeklētāju skaitu) un ārtelpās līdz 300 cilvēkiem (ja tas iespējams, ievērojot sanitārā protokola prasības).
 • Talsu novada pašvaldības Licencēšanas komisija izsniegs licences turpmāk plānoto pasākumu norisei, atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem.
 • Pagarināts Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš, paredzot, ka visu trīs ceturkšņu nodokļa samaksa jāveic līdz 16. novembrim.
 • Analīžu pieņemšanas punkts Covid-19 K. Mīlenbaha ielā 32a Talsos darbosies vismaz līdz 30. jūnijam. Līdz 9. jūnijam analīzes Talsos nodevusi 461 persona.
 • Cilvēkiem, kuri bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem, Slimību profilakses un kontroles centrs nosaka obligātu uzturēšanos karantīnā. 14 dienu pašizolācija jāievēro, ja cilvēks atgriezies no Zviedrijas, Lielbritānijas, Portugāles, Beļģijas, Maltas, Īrijas, Spānijas, no valstīm, kas nav ES vai EEZ un Šveice.
 • Talsu novadā izveidotas dažas īpaši pielāgotas telpas, kur iespējams pavadīt karantīnas laiku.  Interesenti aicināti sazināties ar sabiedrības veselības speciālisti Tatjanu Neilandi (e-pasts: tatjana.neilande@talsi.lv; tālrunis: 22014155).
 • Talsu novada pašvaldība, pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, izvērtē iespēju uzņēmējiem, pamatojoties uz iesniegumu, piešķirt pašvaldības īpašuma nomas maksas atlaidi vai to nepiemērot vispār. Informācija par piešķirtajiem nomas maksas samazinājumiem vai atbrīvojumiem tiek publicēta pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv sadaļā “Uzņēmējiem”.
 • Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot iespēju atvieglot jautājumu risināšanu un iesniegt iesniegumus elektroniski. To var ērti izdarīt, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  Lietošanas instrukcija šeit. Veidlapas pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā šeit.

 Kultūra un sports 

 • Šogad jūlijā plānotie bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētki pārcelti uz 2021. gada  5.-10. jūliju.
 • Līdz 31. jūlijam Talsu novadā atcelti kultūras un sporta pasākumi. 11. jūnija domes sēdē skatīs jautājumu par atsevišķu pasākumu organizēšanu: Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi, Līgo dienas pasākumi un divas izstādes.
 • Vienlaicīga pulcēšanās iekštelpās, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības, pieļaujama līdz 100 cilvēkiem, bet ārtelpās – līdz 300.
 • Apmeklētājiem atvērti kultūras un tautas nami, brīvā laika pavadīšanas centri, tūrisma informācijas centri, muzeji, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.
 • Apmeklētājiem atvērti skeitparki, bērnu rotaļu laukumi, āra trenažieri un vingrošanas iekārtas, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.
 • Apmeklētājiem atvērti sporta centri un āra sporta laukumi, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.
 • Apmeklētājiem atvērtas bibliotēkas. Ikvienam ir iespēja izmantot interneta resursus latviešu, krievu un angļu valodā bez maksas (šeit)
 • Atsākta amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru, kokļu mūzikas ansambļu, vokālo ansambļu, amatierteātru, folkloras kopu, etnogrāfisko ansambļu, tautas mūzikas grupu (kapelu), tautas lietišķās mākslas studiju vai pulciņu un citu amatiermākslas kolektīvu – darbība un mēģinājumi iekštelpās un ārtelpās, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.

Izglītība un interešu izglītība

 • Atcelti eksāmeni 9. klašu skolēniem, savukārt 12. klašu skolēniem eksāmeni sākās 2. jūnijā, to skaits ir samazināts.
 • No 1. jūnija klātienē atļauta interešu izglītības norise, bērnu un jauniešu nometnes, pieaugušo izglītības norise un valsts un iestājpārbaudījumu norise, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.
 • Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādes nodrošinās darbu visu vasaru.
 • Atļautas sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības mācības klātienē, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.

Sociālā aizsardzība 

 • Sociālais dienests pieņems klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Vairāk informācijas šeit.
 • Apmeklētājiem atvērts Dienas centrs senioriem, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.
 • Apmeklētājiem atvērts higiēnas pakalpojumu centrs un “Labo lietu lāde”, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.
 • Talsu novada pašvaldība aicina cilvēkus, kuri atrodas karantīnā vai pašizolācijā vai kuriem nav iespēju sarūpēt sev pārtiku, sazināties ar Sociālo dienestu. Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem šādās situācijās tiks piegādāta krīzes pārtikas paka. Zvanīt pa tālruni 29357075 vai rakstīt e-pastā tatjana.kuzmuka@talsi.lv.
 • Talsu novada pašvaldība aicina sazināties ar Sociālo dienestu ikvienu vientuļu pensionāru vai ikvienu cilvēku, kurš nonācis krīzes situācijā un kuram nepieciešama palīdzība.
 • No 1. jūnija netiek aprēķināts Talsu novada pašvaldības pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ģimenēm, kurās ir vispārizglītojošās skolas audzēknis no 1. līdz 12. klasei un kuras ir deklarējušās Talsu novadā. Pabalsta apmērs vienam skolēnam bija 15 eiro mēnesī. Pabalsts 15 eiro apmērā ārkārtējās situācijas laikā tika piešķirts arī pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem: no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, bērniem, kuri dzimuši 2013. gadā un agrāk, apgūst speciālo izglītības programmu, ir bērni invalīdi. Šajā periodā izmaksāti 84 967 eiro.
 • Noslēgusies ēdināšanas atbalsta – pārtikas paku 25 eiro apmērā – sniegšana trūcīgām, maznodrošinātām personām un daudzbērnu ģimenēm un skolēniem no Upesgrīvas pamatskolas. Izdalītas 1740 pakas.
 • Talsu novada pašvaldība izmaksā krīzes pabalstu 80 eiro apmērā mēnesī vienai personai. Pabalstu piešķir Talsu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām, kuriem ārkārtas situācijas dēļ nav ienākumu, vai ir radušies papildus izdevumi, ko nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no ārvalstīm, vai persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. Izmaksāti 2290 eiro, atbalstu sniedzot 11 ģimenēm.

SIA “Talsu namsaimnieks”

 • Apmeklētājiem atvērts, problēmu risināšana iedzīvotāju ērtībai iespējama arī attālināti, sazinoties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski. Darbinieku kontaktinformācija ir pieejama šeit.
 • Atsākta pakalpojumu nodrošināšana, tai skaitā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana un maiņa, sapulču organizēšana, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.

SIA “Talsu ūdens”

 • Apmeklētājiem atvērts, problēmu risināšana iedzīvotāju ērtībai iespējama arī attālināti, sazinoties ar darbiniekiem e-pastos vai telefoniski, sazinoties pa tālruni 63222216 vai elektroniski info@talsuudens.lv.
 • Atsākta pakalpojumu nodrošināšana klātienē, ievērojot attiecīgā sanitārā protokola prasības.

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (informācija papildināta 18.05.2020.)

 • No 3. jūnija slimnīcā atjaunota visu veselības pakalpojumu   nodrošināšana.

Sabiedrības drošība

 • Ārkārtējās situācijas laikā Talsu novada Pašvaldības policija saņēmusi 38 sūdzības par iespējamu pašizolācijas neievērošanu. Ar 114 personām veiktas pārrunas par distances neievērošanu.
 • Talsu novada Pašvaldības policija turpina regulāri apsekot iespējamās publiskās pulcēšanās vietas, lai pārliecinātos par noteikto prasību ievērošanu.
 • Sabiedriskajā transportā obligāti jālieto deguna un mutes aizsegs.

Inita Fedko