Bērna pieskatīšanai vecāki var izmantot slimības palīdzības pabalstu

Laikā, kad Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai ja mācības jaunāko klašu skolēniem notiek attālināti, tad vecākiem ir iespēja pieteikties vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai.

Vecākiem ir tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu par bērnu vecumā līdz desmit gadiem vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam pieskatīšanu. Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.

Tāpat pabalstu var saņemt arī strādājoša bērna vecāks, kura bērns ir saslimis ar Covid-19, un nav iespēja ierasties darbā. Slimības pabalstu piešķir, ja saslimušais bērns ir vecumā līdz 13 gadiem un VSAA tiek iesniegta ārsta darbnespējas lapa B un aizpildīts iesniegums.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona bērna pieskatīšanas dēļ nevar strādāt noteiktu laika periodu un nav iespējams darbu veikt attālināti. Savukārt pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, aizpildot iesniegumu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

Par periodu, kad valstī vienoti ir noteikts, ka mācības notiek attālināti, pieprasot pabalstu VSAA, nav nepieciešama izglītības iestādes izziņa, ka bērns nedrīkst apmeklēt skolu. Bet izziņa no izglītības iestādes ir nepieciešama, ja tajā noteikta karantīna.

Pabalstu piešķir un izmaksā pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies. No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, pievienojot aizpildītu veidlapu “Iesniegums slimības palīdzības pabalsta saņemšanai”. Iesniegumam jāpievieno skenētas izziņas.

 

Sagatavoja

Renāte Freiberga