Ievieš pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai

3. aprīlis 2020

26. martā Talsu novada domes deputāti, apzinoties ārkārtas stāvokļa iespējamās sekas, atbalstīja pabalsta ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā, ieviešanu. To ir iespēja saņemt, ja ģimenē ir bērni, kuri mācās no 1. līdz 12. klasei un kuri ir deklarēti Talsu novadā.

Talsu novada pašvaldība izmaksās pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā ģimenēm, kurās ir vispārizglītojošās skolas audzēknis un kuras ir deklarējušās Talsu novadā. Pabalsta apmērs vienam skolēnam ir 15 eiro mēnesī, kas tiks izmaksāts, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju.

Lai minēto pabalsta veidu ģimene saņemtu, nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu. Tā ir pieejama elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē www.talsi.lv (šeit), kā arī izdrukāta katrā pilsētas un pagasta pārvaldē, arī Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā Kareivju ielā 7.

Aizpildītu iesnieguma veidlapu iespējams ielikt pie pārvaldēm esošajās pasta kastītēs, to var sūtīt pa pastu, to var aizpildītu un parakstītu ieskenēt vai parakstīt ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pastu socialais.dienests@talsi.lv.

Pabalsts tiks ieskaitīts norādītajā bankas kontā aprīļa pirmajā dekādē.

Šobrīd ir jau saņemti pirmie pieteikumi pabalsta izmaksai. Pabalsta summa vienam bērnam ir paredzēta 15 eiro apmērā mēnesī. Tas nozīmē, ka par periodu no lēmuma stāšanās spēkā 26. martā līdz 14. aprīlim, kas nav pilns mēnesis, viens izglītojamais saņems 9,52 eiro. Ja ārkārtas stāvoklis tiks pagarināts un mācību process tā laikā turpināsies attālināti, tad arī šis pabalsts tiks piešķirts atkārtoti, proporcionāli darba dienu skaitam. Iedzīvotājiem šādā gadījumā nebūs atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz pieteikšanās veidlapa.

Pēc Talsu novada domes vadības aicinājuma, pašvaldība strādā pie dokumentu precizēšanas, lai pabalstu saņemtu arī profesionālās pamata izglītības un profesionālās vidējās izglītības klātienes audzēkņi.

Talsu novada Sociālais dienests aicina ikvienu iedzīvotāju, īpaši sociāli mazaizsargātākās grupas, krīzes gadījumā vērsties iestādē, lai kopā meklētu problēmu labāko risinājumu!

Inita Fedko