Izmaiņas laulību reģistrācijā pēc 15. jūnija

10. June 2021

Ceturtdien, 27. maijā, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas rosinātās izmaiņas ar Covid-19 izplatības ierobežošanu saistītajā epidemioloģiskās drošības regulējumā, kas paredz no 15. jūnija palielināt gan dzimtsarakstu nodaļā, gan baznīcās notiekošajās laulību ceremonijās klātesošo cilvēku skaitu, ja tie būs vakcinējušies pret Covid-19 vai ir pārslimojuši Covid-19.

Uzrādot Zaļo sertifikātu, laulību ceremonijā varēs piedalīties visi, kas atbilst tā prasībām. Vienlaikus ar grozījumiem tika pieņemts, ka vakcinēto personu skaits, kuri var piedalīties laulību ceremonijas laikā, nav ierobežots, bet ir jāvienojas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vai garīdznieku par pieļaujamo vakcinēto personu pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimojošo personu skaitu laulību ceremonijā.

Personām, kuras piedalīsies laulību ceremonijā būs dokumentāri ar Covid-19 sertifikātu jāpierāda, ka ir vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši Covid-19.

Tāpat pret Covid-19 vakcinētās personas, kā arī personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19, varēs laulību ceremonijas laikā gan baznīcā, gan dzimtsarakstu nodaļā nelietot masku un neievērot divu metru distanci gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Vienlaikus Tieslietu ministrija norāda, ka gadījumos, kad dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai garīdznieks, personas, kuras vēlas noslēgt laulību vai liecinieki nav vakcinēti, vai nav pārslimojuši Covid-19 infekciju, vai arī nevarēs dokumentāri pierādīt vakcinācijas un pārslimošanas faktu, laulības reģistrācija var notikt:

  • iekštelpās klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem;
  • ārtelpās klātesot ne vairāk kā 10 personām, ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros (neieskaitot dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu).

Tāpat minētajos gadījumos personām laulības reģistrācijas laikā ir jālieto mutes un deguna aizsegi, kā arī jāievēro citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.