Piegādās aizsargmaskas un respiratorus

2. aprīlī Talsu novada pašvaldības sabiedrības veselības speciāliste Tatjana Neilande dosies uz Ogri, lai saņemtu Nacionālā veselības dienesta (NVD) iedalītās aizsargmaskas un respiratorus Talsu plānošanas vienībai.

Talsu plānošanas vienībā ietilpst Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi, kam kopumā ir iedalītas 7684 aizsargmaskas un 760 respiratori.

“Šo aprīkojumu pēc NVD sagatavotā saraksta izdalīsim Talsu plānošanas vienības ģimenes ārstiem, mājas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, feldšerpunktos un zobārstniecībās strādājošajiem. Citiem ārstniecības speciālistiem aizsargmaskas un respiratori tiks nodrošināti no nākamās piegādes,” pastāstīja T. Neilande. Savukārt slimnīcas ar šiem aizsarglīdzekļiem apgādātas jau iepriekš.

Aizsargmasku un respiratoru skaits ģimenes ārstu praksēs aprēķināts, ņemot vērā medicīnas māsu skaitu. T. Neilande bilst, ka piešķirtais apjoms ārstniecības speciālistiem pietiks divām nedēļām.

 

Inita Fedko