Atbalsts Ukrainai
Diennakts tālrunis Talsu novadā 26132701

Aktuāli

Tūrisms
24. marts 2023

Talsu novada tūrisma uzņēmēji tiekas ar dažādu nozaru pārstāvjiem

20. martā kinoteātrī „Auseklis” norisinājās tūrisma uzņēmēju, pakalpojumu sniedzēju, mājražotāju, nozares profesionāļu un dažādu pašvaldības jomu pārstāvju tikšanās, lai diskutētu par tūrisma attīstības un sadarbības iespējām Talsu novadā.

Novadā
24. marts 2023

Talsu novadu dabā apsekos Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

No aprīļa līdz decembrim tiks veikta Talsu novada teritorijas apsekošana dabā, lai sagatavotu topogrāfiskās kartes. Nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēziskos un kartogrāfiskos darbus savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Ja rodas šaubas par personu godaprātu, aicinām lūgt uzrādīt aģentūras darbinieku darba apliecības.

Drošība
23. marts 2023

Civilā aizsardzība ir mijiedarbība starp valsti un iedzīvotājiem

14. martā Talsu novada pašvaldībā notika Civilās aizsardzības komisijas (CAK) sēde. Tajā tika skatītas iespējas, kā uzlabot un papildināt pašvaldības Civilās aizsardzības (CA) plānā fiksētā iespējamā kaitējuma mazināšanu cilvēkam, īpašumam un videi katastrofu gadījumā

Valdemārpils
23. marts 2023

Valdemārpils un Lubes kultūras nams aicina pieteikties tirgotājus Lieldienu tirdziņam Valdemārpilī

Lieldienas vairs nav aiz kalniem, kad zaķi sāks cilpot pa Valdemārpils ielām. „Zaķu prieki” no plkst. 10.00, kur tiekamies „Garšas pieturā”. Tur varēsim panašķēties un iegādāties ko gardu. Mūzikas pavadījumā, kustēsimies un iesim rotaļās.

Lībagi
23. marts 2023

Vecākā Talsu novada iedzīvotāja Astra Dzirnkalne moži nosvin 101 gada jubileju

Astra Dzirnkalne ir dzimusi tālajā 1922. gadā. No sava bagātā mūža vairāk nekā 70 gadus dzīvo Lībagu pagastā, bet pirms tam bijusi Ārlavas pagasta iedzīvotāja. Dzīves laikā strādājusi gan Mundigciema kokzāģetavā, gan veikusi dažādus lauku darbus.

Novadā
22. marts 2023

Piesaistīts finansējums LED gaismekļu uzstādīšanai

Projekta pieteikumu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 21. martā apstiprinājis SIA „Vides investīciju fonds”, tādējādi nodrošinot finansējuma piesaisti 50% apmērā no kopējām projekta izmaksām. 681 gaismekli uzstādīs Talsos, Valdemārpilī – 81, Dundagā – 259, bet Virbu pagastā – 143 gaismekļus.

Galerijas