Intara Busuļa muzikālā soliņa atklāšana (Foto: M.Rake-Lasmane)