Ja bērna vecāki dodas strādāt uz ārzemēm

Viena no pēdējo gadu problēmām ir Latvijas iedzīvotāju došanās darba meklējumos uz ārzemēm. Bet ne mazāk aktuāla ir problēma: vecāki tur, bērni – te. Ne mazums ir ģimeņu, kurās vecāki devušies peļņā uz ārzemēm, bet bērnu atstājuši pie radiem Latvijā. Kā jūtas te palikušie un kādus sarežģījumus tas rada?

Katram vecākam ir jāatceras, ka līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā, kas nozīmē, ka vecāka pienākums ir rūpēties par bērnu, pārstāvēt viņu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Pirms aizbraukt prom, ir jāpadomā, kas notiks ar bērnu, vai viņam būs viss nepieciešamais un kas šajā laikā par bērnu rūpēsies.

Tātad, kas jāzina vecākiem (kādi ir vecāku pienākumi), braucot strādāt uz ārzemēm un atstājot savus bērnu ,,vienus” mājās:

Vispirms, vecākiem obligāti ir jāpastāsta savam bērnam, uz kurieni tie dodas, uz cik ilgu laiku un priekš kam ir nepieciešama šī aizbraukšana. Atcerieties, ka bērni ļoti pārdzīvo vecāku prombūtni, kas var novest pie bērna psiholoģiskās traumas. Tie jutīsies vientuļi, pamestu, pat dusmīgi uz vecākiem, ka tie ir pametuši, atstājuši bērnu. Par savu prombūtni informējiet pirmsskolas izglītības iestādi vai skolu, kurā bērns mācās.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 pants nosaka kārtību, kā vecāku aprūpē esošu bērnu nodod citas personas aprūpē. Lai vecāki varētu atstāt bērnu uz ilgstošu laika periodu citas personas aprūpē, ir jāsaņem bāriņtiesas atzinums. Bāriņtiesas atzinums nepieciešams gadījumos, ja vecāku prombūtne plāno pārsniegt trīs mēnešu ilgu laika posmu. Kad saņemts bāriņtiesas atzinums, vecāki vēršas pie zvērināta notāra vai bāriņtiesā, lai sastādītu pilnvaru, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt citu personu.

Papildus tam, var noformēt arī notariāli apliecinātu piekrišanu valsts robežas šķērsošanai bērnam, lai bērns, ja būs nepieciešams varētu šķērsot valsts robežu.

Šos visus dokumentus var sakārtot bāriņtiesā vai arī pie zvērināta notāra.

Mīļie vecāki, neesiet vienlīdzīgi pret savu bērnu!

Pirms doties prom parūpējaties un padomājiet, kas ir jāizdara, lai nekaitētu bērna personiskajām, sociālajām un mantiskajām interesēm.