Dzimtsarakstu nodaļa

Neklātienē: pieprasījumu atkārtotu apliecību un arhīva izziņu saņemšanai nosūtīt uz Dzimtsarakstu nodaļas e- pasta adresi: dzimtsaraksti@talsi.lv vai portālu www.latvija.lv

Darbinieku kontaktinformācija:

Nodaļas vadītāja
Antra Jesineviča
Adrese: Lielā iela 25, Talsi
Tālrunis: 28653520
E–pasts: antra.jesinevica@talsi.lvdzimtsaraksti@talsi.lv

Nodaļas vadītājas vietniece
Alita Vicinska
Adrese: Lielā iela 25, Talsi
Tālrunis: 28023331
E–pasts: alita.vicinska@talsi.lvdzimtsaraksti@talsi.lv

Dzimtsarakstu speciāliste
Baiba Zandberga
Tālrunis: 29484177
E-pasts: baiba.zandberga@talsi.lv

Nodaļas vadītājas vietniece
Liāna Bērziņa
Tālrunis: 28230035
E–pasts: liana.berzina@talsi.lv

Nodaļas vadītājas vietniece
Daiga Muceniece
Tālrunis: 29149134
E–pasts: daiga.muceniece@talsi.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki un vietas:
Lielā iela 25, Talsi, Talsu novads
Pirmdiena 8.00–12.00;
Otrdiena 13.00–18.00;
Trešdiena 8.00–12.00;
Ceturtdiena 13.00–17.00;
Piektdiena 8.00–12.00.

 

 

 

 

 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads
Otrdiena 8.00–12.00 un 13.00–18.00;
Trešdiena 8.00–12.00;
Ceturtdiena 8.00–12.00;
Piektdiena 8.00–12.00

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads
Otrdiena 8.00–12.00 un 13.00–18.00;
Trešdiena 8.00–12.00;
Ceturtdiena 8.00–12.00;
Piektdiena 8.00–12.00