Dzimtsarakstu nodaļa

Informācija par Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu ārkārtējās situācijas laikā no 11. 10. 2021. līdz 11. 01. 2022.

Klātienē ( tikai pēc iepriekšēja pieraksta):
• Dzimšanas fakta reģistrācija;
• Iesniegums laulības reģistrācijai;
• Iesniegums uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai;
• Juridiskām personām – miršanas fakta reģistrācija.

FIZISKĀM PERSONĀM MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA – ZVANĪT PIE DURVĪM.
Neklātienē:
• Pieprasījumu apliecību un arhīva izziņu saņemšanai nosūtīt uz Dzimtsarakstu nodaļas e- pasta adresi: dzimtsaraksti@talsi.lv vai portālu www.latvija.lv
28023331 vai 63223761

Pamatojoties uz Tieslietu ministrijas  Dzimtsarakstu departamenta 21.10.2021. metodisko vēstuli Nr.16.1-6/1885: līdz 15. novembrim laulību reģistrācija ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, lietojot sejas maskas un ievērojot 2m distanci.