Dzimtsarakstu nodaļa

Ārkārtas situācijas laikā līdz 07.02.2021:

Klātienē:

  • Dzimšanas fakta reģistrācija (iepriekšējs pieraksts);
  • Laulības reģistrācija (jaunlaulātie un liecinieki);
  • MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJAI ZVANĪT PIE DURVĪM.

Neklātienē:

  • Pieprasījumu apliecību un arhīva izziņu saņemšanai nosūtīt uz Dzimtsarakstu nodaļas e- pastu: dzimtsaraksti@talsi.lv vai portālu latvija.lv
  • Iesniegums laulību reģistrācijai ar elektroniskajiem parakstiem.